Klubbens historie – Tennis siden 1962

Begyndelsen

Lørdag den 1. september 1962 begyndte tennisafdelingen på banerne på Rugårdsvej. Dette markeredes med et jubilæumsarrangement lørdag den 5. september 1987. Gennem taler med de formænd klubben havde haft i de 25 år, der var gået forud, lykkedes det at få de væsentligste begivenheder trukket frem.

Det hele begyndte med at hovedforeningens formand, nu afdøde Osvald Top Christensen henvendte sig til badmintonafdelingen og spurgte om man ikke havde lyst til at igangsætte tennis. Henvendelsen som fra Odense Kommune via Osvald kom til afdelingen indebar vederlagsfri benyttelse af 2 baner men på de betingelser, at klubben selv sørgede for vedligeholdelse. Odense Kommune ville dog dække stregerne med blade om efteråret så frosten ikke ødelagde anlægget. Der var ingen omklædningsmulighed. Dvs. der var et lille skur med grus til banerne. Når man dukkede hovedet og holdt armene godt ned langs siden kunne man klæde om med forsigtighed. Senere fik vi aftale med Frode i nr. 117 om at bruge hans vaskekælder, og igen senere en aftale med spejderne om benyttelse af køkkenet i hytten.

Bygning af klubhus v. Rugårdsvej

I 1965 blev klubhuset bygget til den svimlende pris på 7.000 kr. Der måtte ikke installeres bruser eller toilet på dette tidspunkt. Klubben, som ikke havde så mange medlemmer, ydede den service at leje ketsjere ud til de medlemmer, som ikke vidste om tennis rigtigt var noget for dem. Lejen var 5 kr. for hele sæsonen.

Så gik det imidlertid hurtigere med udviklingen af forholdene. Der blev anskaffet køleskab hvorfra sodavand kunne købes ved selvbetjening. På banerne opstillede klubbens medlemmer lys, så aftentimerne også kunne benyttes. Det var de første baner på Fyn med lys, og der blev fra andre klubber stillet stor skepsis til tennis når først aften duggen faldt. Resultatet kender vi godt i dag. På daværende tidspunkt var der ikke sommertid så behovet for udvidelse af aftenerne var stort. Alle medlemmer fik fast ugentlig time, og nedkørsel til denne time skete fra Rugårdsvej og ned der hvor der i dag er gangsti. Det var ikke altid lige nemt at komme op igen.

Klubbens medlemmer mødtes om foråret for at smøre klubhuset ind, køre blade af banerne og komme nyt grus på. Det var frivilligt, ulønnet arbejde alt hvad der skulle ske. Regnskabet skulle stemme, så udgifterne til bl.a. bestyrelsesmøder blev holdt nede ved, at møderne på skift blev holdt hos bestyrelsens medlemmer og man til gengæld fik lov til at servere uden udgift for klubben.

2 ekstra baner ved Paaruphallen

En god motionsklub som i forbindelse med bygningen af PaarupHallen fik anlagt 2 baner ved hallen omkring 1970. Der kom, året efter, ligeledes lys på disse baner, og tilgangen af nye medlemmer steg. Man var herefter i 1973 oppe på et budget på ca. 17.000 kr. Det viste sig hurtigt at et egentligt klub liv var svært at etablere når banerne var fordelt med 2-3 km imellem disse. Der blev på dette tidspunkt talt meget med Odense Kommune om muligheden for at anlægge flere baner ved de gamle på Rugårdsvej. Dette var imidlertid ikke muligt pga. golfklubbens beliggenhed.

Ny kunststofbane besigtiget af Simon Spies

De første år blev årets klubfest med præmieoverrækkelse til vinderne af klubturneringen afholdt med medbragt madkurv på Restaurant Stadion og senere på Næsby-lund Kro. I de efterfølgende år udviklede klubben sig med flere medlemmer, og en kunststofbane blev anlagt. Denne bane blev i øvrigt afprøvet af en udsendt spiller fra Simon Spies idet han ville have at vide om den var egnet for ham. I samme periode blev klubbens andet klubhus opført ved banerne ved Paarup-Hallen. Dette hus måtte ikke indeholde brusebad. Dette problem er dog løst i dag, hvor der er bad til både damer og herrer.

Kraftig vækst

Den største vækst fik klubben i perioden 1979-83. Medlemsantallet kom op på ca. 550 hvilket var i overkanten med hensyn til spillemulighed. I slutningen af halvfjerdserne blev der nedsat et aktivitetsudvalg. Sideløbende med dette startede en mere målrettet træning af ungdomsspillerne. Det var Jesper Bruun Olsen, som forestod dette. Han gav udtryk for at såfremt klubben ikke skulle vedblive at være en ren motionsklub skulle der satses på de unge. Det måtte ved klubbens 25 års jubilæum konstateres at Jespers udtalelser var absolut rigtige.

Udvidelse

Det lykkedes i begyndelsen af firserne at få anlagt endnu en grusbane ved PaarupHallen. Sideløbende med dette blev der arbejdet kraftigt på anskaffelse af en boblehal til vinterbrug. Det lykkedes også til sidst at købe en, men nu er problemet blot, at der ikke er plads til opstilling af denne.

Klubbens storhedstid v. Finn Kalhauge

I slutningen af firserne lykkedes det (med Finn Kalhauge ved roret), med Allan Rasmussen som træner at markere sig med spillere, som både inden- og udendørs vandt Fynsmesterskaberne. Desuden spillede holdet sig op i 2. division, hvor muligheder for oprykning til 1. division var gode. Det lykkedes desværre ikke.

Klubbens professionelle træner Allan Rasmussen gav udtryk for, er det ikke var muligt fortsat at udvikle og videreføre den positive fremdrift, klubben havde opnået under de eksisterende forhold. Planerne om et samlet anlæg på de gamle golfbaner ville på daværende tidspunkt have været en virkelig god løsning for Tarup Paarup.

Status over tennis i 40 år

Lad os med dette tilbageblik konstatere at vi i dag har fået mange flere tennisanlæg, såvel som andre tilbud til de unge. Det skal derfor ikke ses som en fiasko, at vi i dag kun har godt 225 medlemmer. Det er kun glædeligt at udbuddet er så stort. Vi har imidlertid stadig ambitioner om, gennem en social prioritet, at vokse både hvad angår ungdom og turneringsspillere såvel som motionister.

Tak til tidligere formand Kurt Pedersen for medvirken til dette historiske tilbageblik (ca. år 2000).