Seneste nyt fra TPI Motion

Se alle nyheder

NYT ÆRESMEDLEM

Gorm Max Guldmann fra fodbold-afdelingen er udnævnt til nyt æresmedlem i TPI. Gorm har om nogen fortjent foreningens højeste udmærkelse. Han har gennem det meste…
Læs mere

NYT ÆRESMEDLEM

Annie Østergaard fra gymnastik-afdelingen er udnævnt til nyt æresmedlem i TPI. I 1998 startede Annie sammen med sin mand Frank i TPI Scenen! Særligt rollen…
Læs mere

Paarup-hallerne skal have ny halinspektør

Ole V. Hansen går på pension. Fredag den 29. maj 2020 er sidste arbejdsdag for Ole V. Hansen. Han har valgt at holde restferie og…
Læs mere

Motion

Velkommen til motionsafdelingens hjemmeside.
Formålet med hjemmesiden er at orientere vore medlemmer og andre interesserede om motionsafdelingens aktiviteter og nyheder.
Motionsafdelingen er for personer, der er interesseret i at spille petanque eller krolf, løbe eller gå stavgang eller almindelig gang.

Aktuelt i TPI Motion

Referat af generalforsamling mandag den 15. juni klokken 19:30.

Formanden bød velkommen.

 1. Valg af dirigent
  Margrethe Lauritzen blev foreslået og valgt. Margrethe kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med tre ugers varsel på hjemmesiden.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

  2019 beretning krolf/petanque/gang

Der er spillet med ærteposer i CSV Højstrup hele vinteren igennem og det betyder indtil udgangen af april måned og ligeledes fra september måned og året ud. Der har været pænt mange deltagere, så af og til har gymnastiksalen været opdelt i mange baner.

Hvis vejret og banen har gjort det muligt, er der spillet krolf mandag formiddag i vintersæsonen. Der har været begrænset tilslutning til spillet.

I maj startede spillet udendørs og kørte hen over sommerhalvåret. Begge typer spil har været pænt besøgt. SAI har afholdt krolfstævne hos os. Peter vandt et gavekort på 100 kr. for færrest slag. Og traditionen tro blev der afholdt krolf og petanque afslutning lige inden sommerferien.

Krolf: Peter nr. 1, Leif nr. 2, John nr. 3. Petanque: Grethe nr. 1, Bodil nr. 2, Erik Mørk nr. 3.

Og der blev også afholdt stævne ved overgang til indendørs posespil.

Petanque: Bodil nr. 1, Erik C. nr. 2, Erik P. nr. 3. Krolf: Lene 68 slag, Peter 71, Lejf 76.

Hole in 1: Leif.

Hele året går en lille gruppe en tur med start og slut ved Tarup Centeret.

Af arrangementer er der afholdt generalforsamling den 1. april med 30 deltagere og sidst i april forårsfest i Paaruphallen.

TPI Motion har med glæde modtaget penge fra Paarup Elforsynings Fond til beklædning til løberne og stole til Tipus huset.

I løbet af efteråret har der været møde med Diana fra DGI. De kan støtte med synlighed og udvikling af foreningen. Sidst på året var der fyraftensmøde i Odense Kommune, hvor Margrethe, Bodil og Hanne deltog. Jane Jegind bød velkommen. Mikael Rasmussen holdt foredrag om ”Stress og søvn”.

I november blev der holdt pakke- og klubfest i krolf og petanque regi. Der var 22 deltagere.

 

2019 beretning løb

Der er løb hver mandag og onsdag aften med forskellige distancer og hastighed.

Derudover deltager foreningen i en række arrangementer med andre løbeklubber. I vintermånederne har der været løb ved hhv. Hollufgård, Stige, Korup og fra Hunderupskolen.

I forårsmånederne var der løb i Næsby og i Elmelundsskoven samt sociale arrangementer, blandt andet fællesspisning i cafeteriaet. Der blev afholdt sommerfest umiddelbart inden sommerferien.

I august startede sæsonen igen. Af specielle løbearrangementer var der 4-års fødselsdagsløb, løb i Næsby, juletræsløb fra Flakhaven og løb fra Munke Mose.

Af sociale arrangementer var der brunsviger til 4-års løbet og julefrokost i Paaruphallen.

Beretningen blev godkendt.

 1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Formanden gennemgik regnskabet, der efterfølgende blev godkendt.

Kassereren var forhindret pga. dødsfald i familien.

 1. Budget og plan for det kommende år
  Formanden fremlagde budgettet for 2020. Det blev godkendt.
 2. Indkomne forslag
  Der er ikke indkommet forslag.
 3. Valg af bestyrelse og revision jfr. § 4 og § 7

På valg er følgende (2-årig valgperiode):

Formand Nils Bjørn – modtager ikke genvalg
Ingen ønskede at blive valgt som ny formand

Bestyrelsesmedlem Margrethe Lauritzen – modtager ikke genvalg
Ingen valgt som nyt bestyrelsesmedlem, men Nils Bjørn kan overtage posten.

Bestyrelsessuppleant Hanne Mattisson – genopstiller
Hanne blev genvalgt

Revisor Lise Hauken – genopstiller
Lise blev genvalgt

Revisorsuppleant Gunhild Jensen – genopstiller (1-årig valgperiode)
Gunhild blev valgt.

 1. Eventuelt

TPI Motion krolf og petanque modtager 9.000 kr. fra Paarup Elforsynings Fond til indkøb af en let navyblå jakke med logoet ”TPI Motion” på ryggen.  En jakke koster 550 kr. Foreningen giver tilskud til jakken. Jakkerne kan prøves de første mandage i august.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Derefter var motionsafdelingen vært med kaffe/te og snitter.

Odense, den 15. juni 2020

Bestyrelsen
Motionsafdelingen

————————————————————-

Aktuelle tider

Der spilles krolf mandage fra oktober til april kl. 10:00 – 12:00 på banen ved Tipus huset tæt ved Langesøstien.
Løb mandag 17:30 fra Paaruphallen.

Gang onsdag 10:30 fra Tarup Center.
Løb onsdag 17:30 fra Paaruphallen.

Løb koster 400 kr. om året. Der er mulighed for at deltage i samtlige aktiviteter i TPI Motion.
Krolf og/eller petanque og/eller gang koster 150 kr. om året.

Løb med TPI

Vi er en stor flok friske løbere, der løber hver mandag og onsdag kl.17.30 fra Paarup hallen.

Tpi`s løbeklub er for alle fra 15 år. Det kræves dog at du kan løbe minimum 3 km.i et roligt tempo.
Der vil hver gang være en gruppe, som løber 3-5 km i tiden ca. 8.00 minutter pr.kilometer. Derudover forsætter vi med de faste grupper hvor der løbes mellem 5-12 km.i tiderne 05.15/07.00.

– frisk frugt/vand
– kontigent 400 kr. årligt

Find os på Facebook.
https://www.facebook.com/L%C3%B8beklub-i-TPI-1681876748693016/

På glædeligt gensyn😃
Gitte Viskum og Gitte Refsgaard Rasmussen

Krolf i TPI 

Der spilles krolf mandage fra april til september kl. 18:30 – 20:00 på banen ved Tipus huset tæt ved Langesøstien.

Der spilles krolf mandage fra oktober til april kl. 10:00 – 12:00 på banen ved Tipus huset tæt ved Langesøstien.

Medlemmer af TPI Motion spiller med for det betalte kontingent. Nye spillere: 150 kr. om året.

Petanque i TPI

Der spilles mandag kl. 18:30 – 20:00 på banerne ud mod Langesøstien i perioden april til september. De øvrige måneder spilles indendørs i CSV drengegymnastiksalen (tidligere Højstrupskolen) mandag kl. 17:00 – 18:30.

Så læs mere under de petanque eller ring til instruktør Bodil Mortensen tlf. 66 16 22 99 eller mobil 29 72 84 33.

Gang / stavgang i TPI

Vi går onsdage kl. 10:30 hele året fra forhallen ved Tarup Bibliotek

Kommende aktiviteter i TPI Motion

 

Andre motionstilbud i TPI regi?

Det er et ønske at få cykling i gang, og hvis nogen har interesse kan de henvende sig til et medlem af bestyrelsen.