Seneste nyt fra TPI Motion/Løb

Se alle nyheder

Fastelavnsfest i TPI

TPI holder festlig og hyggelig fastelavnsfest søndag den 19/2. Alle kan være med. Se mere her!

Generalforsamling 2022

Hvis du ikke lige nåede vores generalforsamling finder du her både beretning for året 2021 og referatet fra den 28/4-22 Beretning for 2021 Referat 2022

Generalforsamling Hovedbestyrelsen

Vi indkalder til ordinær generalforsamling i hovedafdelingen Torsdag den 28. april 2022 kl. 19.30 i Paarup-Hallen. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Beretning om afdelingens…
Læs mere

Motion/Løb

Velkommen til motionsafdelingens hjemmeside.
Formålet med hjemmesiden er at orientere vore medlemmer og andre interesserede om motionsafdelingens aktiviteter og nyheder.
Motionsafdelingen er for personer, der er interesseret i at spille petanque eller krolf, løbe eller gå stavgang eller almindelig gang.

Aktuelt i TPI Motion

Tarup –Paarup Idrætsforening
Motionsafdelingen

Tarup –Paarup Idrætsforening

Motionsafdelingen

Generalforsamling

Onsdag den 15. marts 2023

  1. 19.30 i Paaruphallen

 

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og revision jfr. § 4 og § 7

 

På valg er følgende:

 

Bestyrelsen:

Formand Vinnie Ellebæk- ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Nils Bjørn- ikke på valg

Kasserer Hanne Møller Stenner- er på valg

Bestyrelsesmedlem Bodil Mortensen- er på valg

Bestyrelsesmedlem Karin Hundevad- er på valg

 

Suppleant:

Hanne Mattisson- ikke på valg

Gunhild Jensen- på valg

 

Revisor:

Orla Klausen- modtager ikke genvalg

Lise Hauken- ikke på valg

Revisor suppleant Gunhild Jensen- modtager genvalg

 

  1. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.

Efter mødet er der kaffe/te, øl og snitter.

 

Bestyrelsen

Motionsafdelingen


Aktuelle tider

Krolf og petanque 2021 tider:
Der spilles krolf mandage fra oktober til april kl. 10:00 – 12:00 på banen ved Tipus huset tæt ved Langesøstien.
Petanque og krolf spilles udenfor til og med mandag den 27. september kl. 18:30

Løb mandag 17:30 fra Paaruphallen.

Gang onsdag 10:30 fra Tarup Center.
Løb onsdag 17:30 fra Paaruphallen.

Løb koster 400 kr. om året. Der er mulighed for at deltage i samtlige aktiviteter i TPI Motion.
Krolf og/eller petanque og/eller gang koster 150 kr. om året.

Løb med TPI

Vi er en stor flok friske løbere, der løber hver mandag og onsdag kl.17.30 fra Paarup hallen.

Tpi`s løbeklub er for alle fra 15 år. Det kræves dog at du kan løbe minimum 3 km.i et roligt tempo.
Der vil hver gang være en gruppe, som løber 3-5 km i tiden ca. 8.00 minutter pr.kilometer. Derudover forsætter vi med de faste grupper hvor der løbes mellem 5-12 km.i tiderne 05.15/07.00.

– frisk frugt/vand
– kontigent 400 kr. årligt

Find os på Facebook.
https://www.facebook.com/L%C3%B8beklub-i-TPI-1681876748693016/

På glædeligt gensyn😃
Gitte Viskum og Gitte Refsgaard Rasmussen

Krolf i TPI 

Der spilles krolf mandage fra april til september kl. 18:30 – 20:00 på banen ved Tipus huset tæt ved Langesøstien.

Der spilles krolf mandage fra oktober til april kl. 10:00 – 12:00 på banen ved Tipus huset tæt ved Langesøstien.

Medlemmer af TPI Motion spiller med for det betalte kontingent. Nye spillere: 150 kr. om året.

Petanque i TPI

Der spilles mandag kl. 18:30 – 20:00 på banerne ud mod Langesøstien i perioden april til september. De øvrige måneder spilles indendørs i CSV drengegymnastiksalen (tidligere Højstrupskolen) mandag kl. 17:00 – 18:30.

Så læs mere under de petanque eller ring til instruktør Bodil Mortensen tlf. 66 16 22 99 eller mobil 29 72 84 33.

Gang / stavgang i TPI

Vi går onsdage kl. 10:30 hele året fra forhallen ved Tarup Bibliotek

Kommende aktiviteter i TPI Motion

Andre motionstilbud i TPI regi?