Seneste nyt fra TPI Motion

Se alle nyheder

Cafeteriet åbner igen

Vi ser frem til at åbne cafeteriet mandag den 8. juni 2020, dog med visse restriktioner. Der kan maksimalt deltage 30 – 50 personer i…
Læs mere

Mulighed for udendørstræning – i en corona tid

Efter regningens seneste udmeldinger er det nu blevet muligt med træning udendørs med diverse restriktioner og selvfølgelig overholdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der er fortsat ingen…
Læs mere

Coronavirus påvirker stadig idrætten

Endnu engang er COVID 19 årsag til en forlængelse af forbuddet mod forsamlinger og dermed idræt i foreningerne. Regeringen har forlænget tiltag mod spredning af…
Læs mere

Motion

Velkommen til motionsafdelingens hjemmeside.
Formålet med hjemmesiden er at orientere vore medlemmer og andre interesserede om motionsafdelingens aktiviteter og nyheder.
Motionsafdelingen er for personer, der er interesseret i at spille petanque eller krolf, løbe eller gå stavgang eller almindelig gang.

Aktuelt i TPI Motion

Generalforsamling afholdes mandag den 15. juni klokken 19:30.
Mødet afholdes i det store lokale bag cafeteriaet.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  4. Budget og plan for det kommende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og revision jfr. § 4 og § 7

På valg er følgende:
Formand Nils Bjørn – modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Margrethe Lauritzen – modtager ikke genvalg
Suppleant Hanne Matisson – genopstiller
Revisor Lise Hauken – genopstiller
Revisorsuppleant Gunhild Jensen – genopstiller

  1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.
Efter mødet er der kaffe/te og snitter.

Bestyrelsen
Motionsafdelingen

————————————————————-

Til krolf- og petanque spillerne

Udesæson 2020 starter med begrænsninger mandag den 18. maj kl. 18.30 ved Tipus huset.

Max 10 personer på anlægget
Alt udstyr til petanque skal være personligt, også grisen
Udstyr til krolf kan benyttes ved afspritning før og efter
Krolf – personer over 70 år må ikke spille – skriveplade må kun bruges af 1 person
Ingen forsamling i Tipus huset
Afspritning generelt og mindst én meters afstand

Petanque forbundet siger:

Anlæg og faciliteter:
• Klubber, der spiller på kommunale anlæg, skal være opmærksomme på de kommunale restriktioner og
følge disse. Klubber opfordres derfor til at gå i dialog med deres respektive kommune ift. opstart af
aktivitet
• Myndighedernes anbefalinger og restriktioner vedrørende brug af klubhuse, toiletter og øvrige faciliteter ændres løbende. Klubben bør holde sig orienteret om de til enhver tid gældende retningslinjer.
• Klubben er ansvarlig for, at informationsplakaten fra Sundhedsstyrelsen er tydeligt placeret, så den er
synlig for alle, som spiller petanque på anlægget

Adfærd til klubaktiviteter:
• Det er klubbernes eget ansvar at holde sig orienteret om myndighedernes restriktioner i forhold til
antallet af forsamlede personer og at sikre at restriktionerne overholdes. Hvis I er i tvivl, opfordres I til at
kontakte jeres lokale politimyndigheder
• Al form for fysisk kontakt skal undgås, og myndighedernes anbefalinger vedrørende afstand skal
overholdes. Man kan overveje kun at benytte hver anden bane
• Medlemmerne spiller med egne petanquekugler og samler ikke hinandens kugler op. Ved opsamling af
kugler skiftes spillerne til at gå hen og samle op
• Spillerne benytter sig udelukkende af egne grise
• Der anvendes ingen faste cirkler
• Drikkevarer må kun medbringes til eget brug
• Medlemmerne skal selv medbringe håndsprit og sørge for god håndhygiejne
• Medlemmer med symptomer må IKKE deltage i nogen petanqueaktiviteter, heller ikke ved milde
symptomer

Andet:
• Klubben bør tage dens medlemssammensætning med i overvejelsen om hvordan de genåbner klubbens aktiviteter. Klubben bør derfor være opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen
• Derudover bør ældre og andre medlemmer, som er i risikogruppen overveje, om de vil deltage i eventuelle petanqueaktiviteter

Krolfunionen siger:

DGI og DIF er kommet med nogle retningslinjer for delvis åbning af udendørs aktiviteter, og dermed delvis åbning af krolf.

DKU har en skrappere indstilling til hvad der lovligt og forsvarligt, når nu man tager alderen i betragtning.

For det første SKAL regeringen og sundhedsmyndighedernes anvisninger overholdes (se coronasmitte.dk). Dette er et ufravigeligt krav.

Den enkelte klub er ansvarlig for aktiviteterne i deres klub, herunder baneåbning. DGI Krolf og DKU opfordrer på det kraftigste til, at man følger anbefalingerne fra DKU, DIF og DGI.

Ydermere skal der tages særligt hensyn til personer på 70+ år. Andre med svagt helbred ved det selv, og sætter selvfølgelig ikke livet på spil for et slag krolf.

Altså kan man spille krolf hvis man er sund og rask under 70 år.

I skrivende stund er der en begrænsning på forsamlinger på 10 personer. Har man 4 baner er det IKKE 40 personer, da man jo ofte samles bagefter. Altså 10 personer i alt og alle under 70 år.

Man stiller IKKE op hvis man har de mindste symptomer på sygdom. Får man disse mens man spiller, tager man omgående hjem.

Man skal til enhver tid holde en afstand på mindst 2 meter til andre personer.

Klubhuse må IKKE benyttes til samling bagefter, og fælles udendørs kaffebord efter spillet er også forbudt.

Toiletter SKAL afsprittes efter hvert besøg.

Man skal være særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.

Host eller nys skal ske i albuen eller i et papirlommetørklæde.

Hvis der i forbindelse med træning udlånes køller og kugler, skal kølleskaft og kugle rengøres hver gang en person afslutter brugen.

Der må kun være 1 der har fat i skrivepladen. Ikke noget med at lade den gå fra hånd til hånd eller ”jeg holder den lige for dig”. Skrivepladen rengøres efter brug. Dette gælder ligeledes skilte og opstillede forhindringer – kun 1 håndterer disse og der rengøres efter brug.

Der må ikke trækkes lod ved at trække kort eller sedler/brikker, hvis det er hver enkelt spiller, der skal trække. Lad 1 trække alle numrene.

Klubben skal hænge sidste nye plakat med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.

Og til sidst – personer i risikogruppen – altså 70+ år eller på anden måde særligt udsat – må vente med at starte på krolf.

 

Aktuelle tider

Der spilles krolf mandage fra oktober til april kl. 10:00 – 12:00 på banen ved Tipus huset tæt ved Langesøstien.
Løb mandag 17:30 fra Paaruphallen.

Gang onsdag 10:30 fra Tarup Center.
Løb onsdag 17:30 fra Paaruphallen.

Løb koster 400 kr. om året. Der er mulighed for at deltage i samtlige aktiviteter i TPI Motion.
Krolf og/eller petanque og/eller gang koster 150 kr. om året.

Løb med TPI

Vi er en stor flok friske løbere, der løber hver mandag og onsdag kl.17.30 fra Paarup hallen.

Tpi`s løbeklub er for alle fra 15 år. Det kræves dog at du kan løbe minimum 3 km.i et roligt tempo.
Der vil hver gang være en gruppe, som løber 3-5 km i tiden ca. 8.00 minutter pr.kilometer. Derudover forsætter vi med de faste grupper hvor der løbes mellem 5-12 km.i tiderne 05.15/07.00.

– frisk frugt/vand
– kontigent 400 kr. årligt

Find os på Facebook.
https://www.facebook.com/L%C3%B8beklub-i-TPI-1681876748693016/

På glædeligt gensyn😃
Gitte Viskum og Gitte Refsgaard Rasmussen

Krolf i TPI 

Der spilles krolf mandage fra april til september kl. 18:30 – 20:00 på banen ved Tipus huset tæt ved Langesøstien.

Der spilles krolf mandage fra oktober til april kl. 10:00 – 12:00 på banen ved Tipus huset tæt ved Langesøstien.

Medlemmer af TPI Motion spiller med for det betalte kontingent. Nye spillere: 150 kr. om året.

Petanque i TPI

Der spilles mandag kl. 18:30 – 20:00 på banerne ud mod Langesøstien i perioden april til september. De øvrige måneder spilles indendørs i CSV drengegymnastiksalen (tidligere Højstrupskolen) mandag kl. 17:00 – 18:30.

Så læs mere under de petanque eller ring til instruktør Bodil Mortensen tlf. 66 16 22 99 eller mobil 29 72 84 33.

Gang / stavgang i TPI

Vi går onsdage kl. 10:30 hele året fra forhallen ved Tarup Bibliotek

Kommende aktiviteter i TPI Motion

 

Andre motionstilbud i TPI regi?

Det er et ønske at få cykling i gang, og hvis nogen har interesse kan de henvende sig til et medlem af bestyrelsen.