Seneste nyt fra TPI Motion

Se alle nyheder

Generalforsamling 2022

Hvis du ikke lige nåede vores generalforsamling finder du her både beretning for året 2021 og referatet fra den 28/4-22 Beretning for 2021 Referat 2022

Generalforsamling Hovedbestyrelsen

Vi indkalder til ordinær generalforsamling i hovedafdelingen Torsdag den 28. april 2022 kl. 19.30 i Paarup-Hallen. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Beretning om afdelingens…
Læs mere

Ingen juletræsfest i 2021

Endelig skulle vi igen holde juletræsfest i TPI, men….. desværre har corona nu igen gjort sit indtog. Denne gang med stor stigning i smitte blandt…
Læs mere

Motion

Velkommen til motionsafdelingens hjemmeside.
Formålet med hjemmesiden er at orientere vore medlemmer og andre interesserede om motionsafdelingens aktiviteter og nyheder.
Motionsafdelingen er for personer, der er interesseret i at spille petanque eller krolf, løbe eller gå stavgang eller almindelig gang.

Aktuelt i TPI Motion

Tarup –Paarup Idrætsforening
Motionsafdelingen

Generalforsamling
Onsdag den 30. marts 2022 klokken 19.30 i Paaruphallen
(bagerste lokale- til højre, når man går ind i hallen)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  4. Budget og plan for det kommende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og revision jfr. § 4 og § 7

På valg er følgende:

Bestyrelsen
Formand Vinnie Ellebæk- modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Nils Bjørn- modtager genvalg
Kasserer Hanne Møller Stenner- er ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Bodil Mortensen- er ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Karin Hundevad- er ikke på valg

Suppleant:
Hanne Mattisson- er ikke på valg

Revisor:
Orla Klausen- modtager genvalg
Lise Hauken- er ikke på valg

Suppleant Hanne Matisson –genopstiller
Revisor Lise Hauken –genopstiller
Revisorsuppleant Gunhild Jensen –genopstiller

  1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.
Efter mødet er der kaffe/te og snitter.

Bestyrelsen
Motionsafdelingen

 


Aktuelle tider

Krolf og petanque 2021 tider:
Der spilles krolf mandage fra oktober til april kl. 10:00 – 12:00 på banen ved Tipus huset tæt ved Langesøstien.
Petanque og krolf spilles udenfor til og med mandag den 27. september kl. 18:30

Løb mandag 17:30 fra Paaruphallen.

Gang onsdag 10:30 fra Tarup Center.
Løb onsdag 17:30 fra Paaruphallen.

Løb koster 400 kr. om året. Der er mulighed for at deltage i samtlige aktiviteter i TPI Motion.
Krolf og/eller petanque og/eller gang koster 150 kr. om året.

Løb med TPI

Vi er en stor flok friske løbere, der løber hver mandag og onsdag kl.17.30 fra Paarup hallen.

Tpi`s løbeklub er for alle fra 15 år. Det kræves dog at du kan løbe minimum 3 km.i et roligt tempo.
Der vil hver gang være en gruppe, som løber 3-5 km i tiden ca. 8.00 minutter pr.kilometer. Derudover forsætter vi med de faste grupper hvor der løbes mellem 5-12 km.i tiderne 05.15/07.00.

– frisk frugt/vand
– kontigent 400 kr. årligt

Find os på Facebook.
https://www.facebook.com/L%C3%B8beklub-i-TPI-1681876748693016/

På glædeligt gensyn😃
Gitte Viskum og Gitte Refsgaard Rasmussen

Krolf i TPI 

Der spilles krolf mandage fra april til september kl. 18:30 – 20:00 på banen ved Tipus huset tæt ved Langesøstien.

Der spilles krolf mandage fra oktober til april kl. 10:00 – 12:00 på banen ved Tipus huset tæt ved Langesøstien.

Medlemmer af TPI Motion spiller med for det betalte kontingent. Nye spillere: 150 kr. om året.

Petanque i TPI

Der spilles mandag kl. 18:30 – 20:00 på banerne ud mod Langesøstien i perioden april til september. De øvrige måneder spilles indendørs i CSV drengegymnastiksalen (tidligere Højstrupskolen) mandag kl. 17:00 – 18:30.

Så læs mere under de petanque eller ring til instruktør Bodil Mortensen tlf. 66 16 22 99 eller mobil 29 72 84 33.

Gang / stavgang i TPI

Vi går onsdage kl. 10:30 hele året fra forhallen ved Tarup Bibliotek

Kommende aktiviteter i TPI Motion

Andre motionstilbud i TPI regi?