Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i hovedafdelingen
Torsdag den 25. april 2024 kl. 19.30 i Paarup-Hallen.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent
Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår
Indkomne forslag
Budget og plan for det kommende år
Valg til bestyrelse og revision
Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet af hovedgeneralforsamlingen, skal sendes til formand Michael Max Hansen senest 1 uge før.