Fritidsudvalg

Til koordinationen af aktiviteterne i Paarup-hallerne er der nedsat et fritidsudvalg.

Fritidsudvalget består af:

Viceskoleinspektøren på Paarup Skole.
Repræsentant for idrætslærerne på Paarup Skole.
Ungdomsskoleinspektør i Korup/Paarup.
Centerinspektøren ved Paarup-hallerne.
6 repræsentanter for Tarup-Paarup Idrætsforening.

Hovedformanden skal være repræsenteret i udvalget.

Der afholder ca. 2-3 møder årligt.