Selvstyret

Tarup-Paarup Idrætsforening har siden den 1. januar 1993 drevet Paarup-Hallen og de omkringliggende idrætsfaciliteter i et selvstyreforsøg. Den 1. januar 1998 blev forsøget gjort permanet efter anmodning fra idrætsforeningen.

Formålet med selvstyret er:

  • at afprøve om det frivillige foreningsliv/den selvejende institution kan få større udbytte af de ressourcer, der stilles til rådighed for driften af offentlige anlæg,
  • at skabe større engagement, ansvarlighed og tilfredshed omkring benyttelsen af idrætsfaciliteterne,
  • at skabe bedre selvstændige rammer for foreningens aktiviteter, og
  • at følge Folkeoplysningslovens intentioner om, at det er kommunens ansvar at fastsætte det samlede økonomiske niveau, hvorefter området i vidt omfang føler ansvaret for at forvalte den offentlige støtte bedst muligt.

Selvstyret er blevet en enorm succeshistorie, hvilket der er flere grunde til. Dels har foreningen igennem selvstyret fået det overordnede ansvar for de økonomiske dispositioner, dels har foreningen gennem selvstyret fået etableret et ualmindeligt godt og frugtbart samarbejde med de kommunale myndigheder til gavn for medlemskredsen i Tarup-Paarup Idrætsforening.

Formand for bestyrelsen: Steen W. Jørgensen. Steen kan kontaktes på tlf. 20 43 26 03 eller mail: steenw@post.tele.dk

hbestyr7828