Udvalg

Hovedbestyrelsen nedsætter til stadighed ad-hoc udvalg, som har til opgave at bearbejde tanker og forslag fra medlemskredsen. Hovedbestyrelsen har blandt andet nedsat et fremtidsudvalg, der arbejder på hele tiden at kunne tilbyde de nødvendige rammer med hensyn til idræt og socialt samvær.

Herudover er der nedsat nogle permanente udvalg, der tager sig af fællesarrangementer såsom juletræsfest og loppemarked.