Fremtidsudvalg

Vores målsætning er hele tiden at være på forkant med de ønsker og behov, som de enkelte afdelinger har til faciliteterne i idrætsforeningen. Men det er også et ønske, at idrætscentret i endnu højere grad vil være et samlingssted for lokalsamfundets borgere – unge som gamle, aktive som passive.

Der er ingen tvivl om, at det ændrede fritidsmønster i befolkningen vil øge behovet for samvær i fritiden. Derfor er det vigtigt, at vi i idrætsforeningen tænker fremad, således at vi til stadighed er parat til at tilbyde lokalsamfundets borgere en aktiv og indholdelsesrig fritid.

Initiativer gør det imidlertid ikke alene. Derfor er det af afgørende betydning, at man har Odense Kommunes politikere som konstruktive samarbejdspartnere, idet øgede faciliteter stiller krav til såvel økonomi som samarbejde.