Om TPI-Hovedafdelingen

hbestyr_22615Tarup-Paarup Idrætsforening ledes af en hovedbestyrelse, der fastsætter rammerne for foreningens underafdelinger, og som er koordinerende for foreningens samlede arbejde.

Foreningens formål er at samle idrætsinteresserede. Foreningen skal give børn og unge under 25 år samt øvrige aktive muligheder for et virksomt og kammeratligt samvær i deres fritid inden for de under foreningen til enhver tid afstukne rammer.

Hovedbestyrelsen består af et forretningsudvalg, som vælges på hovedgeneralforsamlingen, samt de respektive afdelingers formænd.