Forretningsudvalget

Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse af foreningen.

Udvalget består af formand, kasserer og sekretær. Førstnævnet er foreningens hovedformand, og sidstnævnet er dens næstformand.

Forretningsudvalget vælges på den ordinære hovedgeneralforsamling af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Ud over sekretariatsfunktionen har forretningsudvalget den daglige kontakt til dels cafeteriaforpagteren dels til halinspektøren.

Michael Max Hansen

Hovedformand

40 81 92 44

milo@privat.dk

Bente Pedersen

Hovedsekretær

31 16 56 61, træffes efter kl. 16

bped5210@gmail.com

Kenneth

Hovedkasserer

broe-tpi@hotmail.com