Historie

historie-1929Det hele startede med at en flok aktive gymnaster stiftede Paarup Gymnastikforening d. 30. oktober 1928.

I starten brugte man Paarup Forsamlingshus, hvor der hurtigt kom gang i folkedansen, amatørteatret, og senere børnegymnastikken.

I 1938 blev der sat pige- og drengehåndbold på programmet.

I 1959 kunne man indvie sportshuset i Paarup.

D. 23. marts 1932 blev Tarup Gymnastikforening stiftet, året efter kom håndbold på programmet, det startede som udendørs sport, men i 1940’erne blev det en hurtigt voksende indendørssport, og ved generalforsamlingen i 1941 blev det besluttet at dele de 2 idrætsgrene.

Tarup Gymnastikafdeling gjorde flere forsøg på at overtale håndboldspillerne til en genforening, og dette lykkedes i 1957, og Tarup Idrætsforening opstod.

Den 21. februar 1964 fremsatte Paarup Kommune et forslag om at kommunen, i stedet for at udbygge Paarup Skoles Aula til træningshal, ville give idrætsforeningerne en grund ved skolen til hal byggeri, på betingelse af at de to foreninger blev slået sammen. Dette blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling d. 15. maj 1964, så d. 1. september opstod Tarup Paarup Idrætsforening (TPI).

I dag har TPI 7 afdelinger, hvoraf den ene er Gymnastikafdelingen, der tilbyder voksen- og børnegymnastik. Der er også flere dygtige elite- og konkurrencehold.