Generalforsamling 2019

Mandag d. 1. april afholder TPI Håndbold ordinær generalforsamling i Paaruphallen kl. 19.30.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.

4. Budget og plan for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse og revision, jf. §4 og §7.

På valg er:

  • Kasserer: Charlotte Schmidt (modtager genvalg) valgperiode – 2 år
  • Sekretær: Lone Phillip Saysette (modtager genvalg) valgperiode – 2 år
  • Ungdomsformand: Mathias Rettig (modtager ikke genvalg) valgperiode – 2 år
  • Bestyrelsesmedlem: Ane Sandal (modtager genvalg) valgperiode – 2 år
  • Suppleant: Carsten Simonsen (modtager genvalg) valgperiode – 1 år
  • Revisor: Mogens Guldmann (modtager genvalg) valgperiode – 2 år
  • Revisor suppleant: Thomas Jørgensen (modtager genvalg) valgperiode – 1 år

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.