Annekshallen

Paarup-Annekshal er en selvejende institution, som er stiftet af Tarup-Paarup Idrætsforening den 18. december 1989.

Institutionens primære formål er at drive annekshallen som en ramme om områdets idræts- og sportsaktiviteter.

Annekshallen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, hvoraf de 5 er valgt af Tarup-Paarup Idrætsforenings hovedbestyrelse og 2 er valgt blandt de øvrige, alment tilgængelige foreninger i Tarup-Paarup området, der modtager kommunalt tilskud.

Formand for bestyrelsen: Steen W. Jørgensen. Steen kan kontaktes på tlf. 20 43 26 03 eller mail: steenw@post.tele.dk

For booking af haller og mødelokaler gå til
www.paaruphallerne.dk