Tilbage til Hovedafdeling

ALBANIPOKALEN 2017

Albani-pokalen blev traditionen tro uddelt på hovedgeneralforsamlingen, og i år gik hæderen til Erik Clausen fra Motionsafdelingen. I indstillingen hedder det bl.a.: Erik har været medlem i mange år, helt fra dengang det hed Atletikafdelingen. Der deltog han i mange atletikgrene. Bl.a. gymnastik, slyngebold, længdespring og så har han taget…

GENERALFORSAMLING 2017

Der afholdes Hovedgeneralforsamling torsdag, den 27. april 2017, kl. 19.30 i Paarup-Hallen. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på Hovedgeneralforsamlingen, skal være hovedformand Steen W. Jørgensen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse. I umiddelbar forlængelse heraf afholdes ekstraordinær Hovedgeneralforsamling med dagsorden: Vedtægtsændringer.    

LOPPEMARKED 2017

TPI’s årlige loppemarked finder sted søndag, den 23. april 2017, kl. 10-14, i Paarup-hallerne.  

NYT ÆRESMEDLEM

Steen W. Jørgensen kan i 2017 fejre 20 års jubilæum, som hovedformand i Tarup-Paarup Idrætsforening. Hans virke for foreningen strækker sig imidlertid over mere end 30 år. Vi almindelige mennesker har rødt blod i årene, de kongelige siges at have blåt blod. Men sikkert er det, at Steen har både…

Fastelavn i TPI

Søndag den 26. februar 2017 kl. 10 – 13 i Paaruphallen. Billetter kan købes fra man d. 23. jan til ons d. 15. feb hos: Paaruphallens Cafeteria Anna Petra i Tarup Centret

Kontakt redaktøren

Nye kontaktoplysninger på vores redaktør af medlems-bladet TPI Nyt Kirsten Pedersen Mail: kirsten.pedersen1935@gmail.com Tlf.nr: 21 29 95 96