Kontingent

Aktive

Prisen er kr. 460,- halvårligt.

Betalende medlemmer af TPI Fodbold seniorafdeling

Ved medlemsskab af begge forening, dvs. Oldboys og Fodbold, skal der alene betales ½ kontinget til Oldboysafdelingen, svarende til kr. 230,- pr. halvår.

Passive medlemmer

Prisen er kr. 350,- pr. år.

Som passivt medlem opnår man samme rettigheder og pligter som aktive medlemmer. dog kan du ikke deltage på vores turneringshold.

Hvis du af en eller anden grund, kommer bagud med kontingent, vil du blive kontaktet af bestyrelsen, for at finde en ordning.
Hvis restancen så ikke bliver betalt, vil det medføre en sletning, hvorved du bliver afskåret fra at deltage i turneringsbold, også i en ny klub.