Old-boys generalforsamling d. 24. juni 2021 kl. 19

TPI’s Fodbold Old-boys indkalder hermed til generalforsamling torsdag d. 24/6-2021 kl. 19.00 i Paaruphallen

Husk gyldigt Coronapas.

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget og plan
6. Valg til bestyrelse og revision.
7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingens afholdelse

Foreningen er vært med lidt mad efter generalforsamlingen.