UDSAT pga. Corona: Generalforsamling Old-boys d.25 marts 2020, Kl. 19:00 (Hjertestarter kursus aflyst pga. Coronavirus forebyggelse)

Vores Generalforsamling er UDSAT indtil videre. Nærmere info følger snarest.

Vi skulle starter med en times hjertestarter kursus, men dette er aflyst pga. virus forebyggelse. Husk vi har en Hjertestarter hængende over i Skovløkken.

TPI’s Fodbold Old-boys indkalder hermed til generalforsamling onsdag d. 25/3-2020 kl. 19.00 i Paaruphallen

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget og plan
6. Valg til bestyrelse og revision.
7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingens afholdelse

Foreningen er vært med lidt mad efter generalforsamlingen.