Om Grand Prix Rytme

TPI Grand Prix Gymnastik:

Grand Prix gymnastikken er en del af TPIs mange gymnastiktilbud.

Det er gymnastik for piger i alderen 6 til 20+ år, hvor der trænes flere gange om ugen, og hvor sæsonen afsluttes med flere opvisninger og konkurrencer til hhv. Fynsmesterskaberne og Danmarksmesterskaberne. Til konkurrencerne stiller holdene med enten en eller to konkurrenceserier. Ud over Grand Prix konkurrencer deltager TPI Grand Prix Gymnastik også i udvalgte konkurrencer i AGG Æstetisk Gymnastik.

Pigerne inddeles på hold efter deres alder og erfaring med gymnastikken. Foreningen har mulighed for at stille med følgende hold:

(Pigernes alder gælder for det år, hvor sæsonen slutter – dog må 2 gymnaster på holdet gerne være 1 år ældre og der er principielt ingen nedre grænse)

Mikro 6-10 år: Én konkurrenceserie

Mini 8-10 år: To konkurrenceserier

Mini 10-12 år: To konkurrenceserier

Pigerækken (12-14 år): To konkurrenceserier

Tweens (12-16 år): Én konkurrenceserie

Junior (14-16 år): To konkurrenceserier

Senior (16 år+): To konkurrenceserier

Senior 3. division (16 år+): Én konkurrenceserie

Hvor mange hold, der stilles, afhænger af antallet af piger og instruktører, som foreningen har.

Nye piger kan prøvetræne 2-3 uger, hvis ikke holdet er fyldt.

Derefter vil instruktør, forældre og gymnast være i dialog om, om Grand Prix gymnastik er noget for den enkelte pige.

Grand Prix Gymnastik

Grand Prix gymnastik er grundgymnastik, dvs. instruktørerne underviser i, hvordan man gennem kroppens naturlige bevægelsesmønster opøver færdigheder, som man har glæde af resten af livet. Det er ligesom at lære den lille tabel, man glemmer det aldrig.

I Grand Prix gymnastikken lægges der stor vægt på, at gymnasterne får opøvet korrekt teknik, dels er det vigtigt, for ikke at få skader og dels afspejler det sig i udførelsen af gymnastikken og kropsholdningen. Når teknikken er indlært, ser man tydeligt pigernes glæde ved gymnastikken.

I Grand Prix gymnastikken er det også vigtigt, at der er et godt socialt fællesskab og et godt kammeratskab uden klikedannelser. Holdet er en helhed, som kun kan fungere, hvis alle har det rart. Det skal være sjovt og rart at være til træning.

Pigerne deltager i DM 1. og 2. runde samt FM (Fynsmesterskaberne). Til konkurrencerne laver vores instruktør en eller to serier, afhængig af hvilken række holdet stiller op i. Serierne skal indeholde forskellige elementer, som kan give point.

Dommerne giver point i tre kategorier:

Teknisk – om pigerne kan de momenter, som er med i deres serie fx spring, balance, sving eller akrobatik (maks. 6 point)

Kunstnerisk- om pigernes bevægelse er flydende og sammenhængende, om de er smidige, stærke, bevæger sig rytmisk til musikken og bruger hele gulvet (maks. 4 point)

Udførsel – om pigerne udfører øvelserne korrekt (maks. 10 point)

Forventninger

Vi lægger stor vægt på den gode dialog mellem alle i Grand Prix gymnastikken, dette gælder for både piger, instruktører og forældre.

Det forventes derfor, at instruktørene indbyder til en god dialog med forældrene omkring pigerne, taler pænt til pigerne, er velforberedte, tager ansvar for pigerne i gymnastiksalen og under træningen og er retfærdige i forbindelse med udvælgelsen af gymnaster.

Til forældrene er forventningerne, at de også bidrager til en god dialog omkring pigerne, samt sørger for god mødedisciplin og ikke arrangerer andre ting for pigerne på dage, hvor der er træning, opvisning eller konkurrencer. Det forventes også, at der bakkes op om instruktørens beslutninger – også i forbindelse med reserver, og at man hjælper med praktiske opgaver.

Træning

Der er mødepligt til alle træninger og ekstra træninger.

For alle hold gælder, at der kan komme ekstra træningstider op til opvisninger og konkurrencer.

I forbindelse med nødvendige afbud og akut sygdom gives der hurtigst muligt besked til instruktøren.

Er man skadet, møder man op til træningen og følger med ved at kigge på.

Vi forventer, at pigerne er aktive under træningen og imødekommende overfor nye tiltag, samt at de tager hensyn til hinanden og udviser godt kammeratskab.

Dress code til træning

Til træningen forventer vi, at pigerne møder op og er klar både i deres påklædning, men også i deres indstilling til træningen.

Håret skal være sat stramt op, og træningstøjet består af sort tætsiddende tøj fx top og shorts eller leggings.

Begge dele er, for at hår og tøj ikke skal distrahere pigerne undervejs, samt for at instruktørerne kan se, om pigerne bruger deres krop korrekt.

Økonomi

Prisen på kontingent afspejler antal timer.

Prisen er inkl. sommergymnastik.

Udover kontingent skal der indbetales et konkurrencegebyr.

Dette konkurrencegebyr SKAL betales af alle Grand Prix gymnaster. Konkurrencegebyret kan først betales, når man er tilmeldt et Grand Prix hold.

Konkurrencegebyret er et engangsbeløb, som dækker konkurrencedeltagelse, licens, redskaber, dragtleje, træningsweekend, rose til FM, sæsonafslutning og eventuel fællestransport til konkurrencer.

Konkurrencegebyret betales én gang pr. sæson af samtlige konkurrencegymnaster, uanset alder, niveau og træningsmængde.

Udover kontingentet og konkurrencegebyr må man påregne udgifter til:

Kørselsudgifter til opvisninger og konkurrencer i ind (og udland), evt. overnatning i forbindelse med konkurrencer, håropsætningsudstyr, holdtøj, sportsbh’er og evt. underdragt til de ældste piger samt evt. udenlandsrejse.

Tilmelding på samtlige rater skal ske via TPIs hjemmeside.

Ved udmeldelse inden 15. september tilbagebetales det fulde kontingent.

Ved udmeldelse efter 15. september forekommer tilbagebetaling ikke.

Reserver

Grand Prix gymnastik er holdsport, og forståelsen af at være et hold er en vigtig del af træningen for pigerne. Den enkelte pige er betydningsfuld for, at holdet fungerer, og samtidig er holdet også vigtigt.

Til opvisningerne er der ingen reserver, da er alle pigerne på gulvet. Det er kun til FM, DM og Æstetiske konkurrencer, at instruktøren vælger de piger, der skal på konkurrencegulvet.

Det betyder – ligesom i andre holdsport som fx fodbold og håndbold – at nogle af pigerne på kampdagen bliver reserve. Reservegymnaster har en meget vigtig og krævende rolle. De skal være klar til at gå ind på gulvet, hvis der sker et uheld med en af de andre.

Alle piger får selvfølgelig sat hår og er i deres dragter samt med til ind- og udmarch. Der er diplomer og evt. medaljer til hele holdet.

Erfaringen siger, at når holdet er stillet, så kan reserverne miste lysten til at være med. Det er her vigtigt med forældrenes opbakning til, at det er lige så vigtigt at være reserve som at være på gulvet. Det er heller ikke sikkert, at det er samme reserver hver gang. Der kan ske mange ting undervejs både mht. udvikling, sygdomme eller uheld.

Instruktøren vil i god tid være i dialog med den enkelte gymnast og/eller forældrene, så den enkelte gymnast ved, hvad der skal arbejdes på i træningslokalet for at udvikle sine færdigheder og blive klar til konkurrencegulvet.

I enkelte tilfælde kan der komme ændringer i holdopstillingen umiddelbart op til en konkurrence, hvor det ikke vil være muligt at informere i god tid – fx hvis en gymnast ikke deltager i flere træninger op til en konkurrence.

Vigtige datoer i sæsonen

Alle vigtige datoér kan ses under ”Kalender”

Der gøres opmærksom på, at der kan ske ændringer, hvis en konkurrence flyttes – eller vi vælger ikke at deltage i konkurrencen.

Følg TPI Grand Prix:

Facebook:

TPI grand prix og æstetisk gymnastik

TPI gymnastik

Instagram:

@tpi_gymnastik

@team_.evelina

@team_aria_