God skik

Til vores instruktører

 • Som instruktør er du rollemodel for de piger, du træner, men du er også rollemodel for resten af TPI´s Grand Prix gymnaster. Vi forventer derfor, at der tales i en ordentlig tone til gymnasterne. Du har et stort ansvar for omgangstonen instruktører og gymnaster imellem, men også imellem gymnasterne på dit hold. Du skal være en lyttende og rådgivende instruktør overfor dine gymnaster, din eventuelle medtræner og andre instruktører i klubben.
 • Vi ønsker i TPI at have de bedste forudsætninger og kvalifikationer til at dygtiggøre alle vores gymnaster. Derfor skal alle vores Grand Prix instruktører i TPI på kurser og videreuddanne sig.
 • Til træning skal du, ligesom dine gymnaster, være iført tøj, der er til at træne i og som ikke slører de bevægelser/øvelser, du skal lære dine gymnaster.
 • Der forventes fra foreningens side, at du sørger for relevant og grundig opvarmning af dine gymnaster samt styrke- og konditionstræning, før du udfordrer dem med diverse spring og balancer – det er nemlig vores hensigt i TPI at stile mod stærke gymnaster og færrest mulige skader.
 • Der forventes, at du gør det klart for dine gymnaster, hvordan vi i TPI opfører os, når vi er til konkurrencer og opvisninger. I TPI har vi god konkurrenceånd og nedgør ikke nogen!
 • Behandl alle gymnaster individuelt og på gymnastens præmisser.
 • Lær den enkelte gymnast at tage sin del af ansvaret for egen indsats, opførsel og sportlige udvikling.

Til vores gymnaster

 • Din opførsel skal udvise gensidig respekt, både gymnast-gymnast imellem, men også mellem gymnast-træner. Der tales altid pænt til alle på holdet, til dine instruktører og til alle andre gymnaster og instruktører i klubben. Du har som gymnast i TPI et medansvar for, at holdet fungerer optimalt – du skal udvise holdånd. Af samme grund skal du også deltage i de sociale arrangementer, der er på holdet og på tværs af holdene.
 • Til vores konkurrencer forventer vi, at du er med til at skabe en god stemning. Dette gælder både i omklædningsrummet, under konkurrencen, hvor der heppes på de andre hold. I TPI udviser vi god konkurrenceånd.
 • Der er mødepligt til samtlige træninger og ekstratræninger, og du skal komme til tiden! Vi forventer, at du altid træner i tætsiddende tøj, har bare tæer og håret sat op. Dette giver vores instruktører de bedste forudsætninger for at dygtiggøre og udvikle dine gymnastiske færdigheder.

Til forældre til Grand Prix gymnaster

 • Vi forventer, at du som forælder viser opbakning til din datter, holdet og instruktørerne. Det forventes, at du støtter og bakker op i form af at sende dit barn til alle træninger, alle opvisninger og selvfølgelig alle konkurrencer.
 • Det forventes af dig som forælder, at du sørger for, at din datter møder op til hver træning, hvor hun er veloplagt, er iført tætsiddende/kropsnært tøj, har bare tæer og håret sat op. Vi opfordrer til, at du giver din datter en drikkedunk med vand med.
 • Det forventes, at pigerne skal være med i træningen. Det er derfor dit medansvar som forælder at fortælle din datter dette. Vores instruktører fortæller dem det også.
 • Lige såvel som vi forventer af vores instruktører og gymnaster, at de opfører sig ordentligt og ikke nedgør nogen til konkurrencer eller opvisninger, forventer vi selvfølgelig også, at du som forælder er med til at bidrage til en god stemning på disse dage.
 • Værdsæt frivillige trænere, ledere og officials. Uden dem kunne dit barn ikke deltage i konkurrencerne.