Generalforsamling i TPI Tennis 8. april 2024

Generalforsamling i TPI Tennis 2024

Dato: Mandag d. 8. april

Tidspunkt: Kl. 19.00

Sted: Paaruphallen

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år
Her vil der blive givet en status på padel i TPI.

3) Forelæggelse af regnskab for 2023

4) Indkommende forslag
Som medlem kan I sende forslag ind, som I ønsker behandlet.
Disse skal sendes til Christoffer Rasch (formand) senest den 3. april.

Bestyrelsen ønsker at foretage vedtægtsændringer og vil fremsende forslag herom til medlemmerne via medlemssiden.

5) Budget og plan for 2024

6) Valg af bestyrelse og revisor, jfr. 4 og 6 i vedtægterne
På valg er:

  • Sekretær Maibritt Skipper
  • Kasserer Michal Lindhardt
  • Menigt medlem Lars Halbye Nielsen

 

Desuden ønsker vi at udvide bestyrelsen med et bestyrelsesmedlem mere med fokus på padeldelen, og om muligt med en ekstra suppleant.

Ønsker I at høre nærmere om bestyrelsesarbejdet, så skriv eller ring til Christoffer.
Bestyrelsen består pt. af fem medlemmer og en suppleant.

7) Eventuelt
Punkter under eventuelt kan drøftes men ikke besluttes på generalforsamlingen.

 

Vedtægterne finder I her: https://tpi.dk/tennis/om-tpi-tennis/vedtaegter/

 

Der vil være en let anretning til generalforsamlingen.

Mvh Bestyrelsen