TPI Badminton holder generalforsamling d. 14/6-21

Badmintonafdelingen afholder generalforsamling onsdag d. 14/6-21 kl. 19.00 i Paaruphallen!

Det afvikles i lokale 1 i Paarup-hallens cafeteria, men grundet forsamlingsloftet skal I tilmelde jer, hvis I ønsker at møde op fysisk. Generalforsamlingen streames, hvis det ønskes. I givet fald følger linket til generalforsamlingen senere. Tilmeld jer på: tpibadkasserer@yahoo.com for fysisk møde og hvis man ønsker det streamet.

Vi ved allerede nu at der vil være ledige pladser i bestyrelsen, så hvis man kunne tænke sig at være en del af bestyrelsen må man meget gerne give besked. Hvis der er flere der stiller op end der er plads til, vil der være afstemning om hvem der får pladserne.

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Seniorleder (SSU-formand)
4. Ungdomsleder (Ungdomsformand)
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
6. Valg til bestyrelse og revision, jfr. §4 og §6.
7. Eventuelt

 

Husk mundbind og gyldigt coronapas