Generalforsamling i badmintonafdelingen

Onsdag den 20/5 afvikles der generalforsamling i TPI badminton, der grundet den gradvise genåbning gør, at vi ikke kan invitere i et samlet lokale. Derfor bliver det afviklet online via Zoom.

Meeting ID: 640 742 9787
Password: tpi

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Seniorleder (SSU-formand)
4. Ungdomsleder (Ungdomsformand)
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
6. Valg til bestyrelse og revision, jfr. §4 og §6.
7. Eventuelt