Regler 2020

Reglerne for ungdomsstævnetet  kan ses herunder. Reglerne kan også åbnes i PDF-fil: Regler TPI CUP 2020

Reglerne for seniorstævnet kan ses her: Regler – TPI home Tarup CUP 2020

 

 


STÆVNEREGLER – Ungdomsstævne

 

1. Spilletid & trøjer 

Spilletiden er 5 min. i alle kampe, hvis ikke andet er angivet i kampprogrammet.
Uret stoppes ikke mellem kampene.

Det hold der står først i programmet, skal starte under

 

 

Har holdene ens farve trøjer, skal det hold, der står sidst i programmet, have overtrækstrøjer på.
Overtrækstrøjer SKAL afleveres ved Stævnekontoret/Dommerbordet STRAKS efter kampen.

 

2. Et hold består af:

 • U5-U7 (U8 piger) max. 5 spillere pr. hold, hvor 3 er på banen ad gangen. De må spille over hele banen.Er det hold bagud med 3 mål – så må der sættes en ekstra spiller på banen.
 • U8-U9 7 spillere pr. hold, hvor 5 er på banen ad gangen. De må spille over hele banen, og 1 spiller er målmand som skal have anden farve trøje på end sine medspillere. Målmanden må i eget straffesparksfelt (fuldt optrukne linje) gribe bolden med hænderne. Det gælder også, når han bliver spillet af en medspiller, eller han selv spiller banden og får den retur. Sparker eller kaster målmanden bolden ud fra straffesparksfeltet efter at have grebet den, skal bolden ramme egen banehalvdel (gulv, bande eller anden spiller) uden for eget straffesparksfelt. Forseelse straffes med frispark som tages ved midterlinjen. 6. sekunders reglen er ikke gældende.
 • U10-U12 max 6 spillere pr. hold, hvor 4 er på banen ad gangen. De må spille over hele banen.
 • U13-U19 max 6 spillere pr. hold, hvor 4 er på banen ad gangen. En skal være over midten, på modstanderens halvdel.
 • Fra U5-U12 må der sættes en ekstra spiller ind, hvis holdet er bagud med 3 mål.
 • Der må max benyttes 1 for gammel spiller pr hold. Dette efter klassetrinsreglen/ekstra ordinær dispensation eller sidste kvartalsreglen. Overtrædelse af denne regel medfører diskvalifikation.
 • Det er kun tilladt at spille for 1 hold pr. årgang, medmindre andet er aftalt med stævneudvalget.

 

 3. Kampstart:

Alle kampe startes ved at dommeren lader bolden falde ved midten, bolden skal røre gulvet.
Dog ikke hvis der spilles 2 halvlege, hvor hvert hold starter en halvleg hver. Holdet der stiller op under Designa Køkken starter 1. halvleg.

Dommeren sætter kampen i gang med det samme.
Afbrydes spillet, uden at bolden har været ude af spil, gives bolden til det hold, som havde bolden da spillet blev afbrudt.
Begyndelsessparket er retningsfrit. Der må ikke scores direkte på begyndelsesspark. Bolden er sat i spil når den er rørt. Modstandere skal være 3 x 3,5 meter væk (markeret med tape), og befinde sig på egen banehalvdel, og ”mand over midten” skal befinde sig ved midterlinjen.

Udskiftning kan finde sted når som helst. Medens bolden er i spil må den nye spiller først komme ind, når den anden har forladt banen. Ind- og udskiftning skal foregå fra samme sted.
Ved målspark skal modstanderne være uden for den stiplede linje. Der må scores direkte på målspark.
Ved straffespark skal alle med undtagelse af målmanden og den som sparker være bag ved den stiplede linje. Målmanden skal stå på målstregen, og må ikke bevæge sig fremad.
Alle frispark er direkte, og modstandere skal stå mindst 3 meter væk.
Rammer bolden loftet – eller andet over banen – sættes spillet i gang med et frispark til det andet hold under det sted, hvor bolden har ramt genstanden. Sker det i straffesparksfeltet rykkes på bolden uden for den stiplede linje.
4. Følgende forseelser giver udvisning og efterfølgende frispark til modstanderen:

 • Enhver form for benspænd, skub, spark, obstruktion el.lign.
 • Hvis en spiller er årsag til kraftigt sammenstød med modstander.
 • Hvis en spiller forsætligt spiller bolden med hånden.
 • Hvis en spiller forsætligt griber fast i banden.
 • Hvis en spiller bruger upassende sprog.
 • Hvis en spiller bevidst trækker tiden ud.
 • Hvis et hold udskifter ulovligt.
 • Udviser anden form for usportsligt optræden.
 • Rammer loftet eller genstande over banen.
  • Bolden spilles direkte over sidebanden (indkast), egen målende (ikke ved redning, hjørnekast).

Der gives dog ikke udvisning i U5-U12 medmindre det er en forseelse af særlig voldsom karakter
En udvist spiller må ikke genindtræde, før der er scoret igen. Er udvisningen en følge af en straffesparks dom, må spilleren genindtræde, hvis der scores på straffesparket.
I grove tilfælde kan en spiller udvises for resten af kampen ved et gult kort, og må efter scoring erstattes af en anden. Gult kort medfører karantæne i næste kamp.
Præsenteres en spiller i særligt grove tilfælde for det røde kort, er denne spiller øjeblikkeligt udelukket for resten af stævnet – og må i indeværende kamp ikke erstattes af en anden, selvom der måtte blive scoret igen.
Er alle spillere på et hold udvist, har det andet hold 10 sekunder til at score. Sker dette ikke, dømmes nøl, og alle udviste spillere må komme på banen.

Følgende forseelser giver ikke udvisning, men blot frispark til modstanderen:

 • Holdet spiller ikke er målsøgende (nøl)
 • Hvis en spiller ved frispark, indkast, målspark, straffespark eller hjørnekast rører bolden igen, før end den har rørt en anden spiller eller banden (gentagelsesspark).

 

5. Der spilles i puljer á 3,4,5,6,7 eller 8 hold.
I U16/U19 går nr. 1 og 2 i hver pulje videre til krydskampe, der afvikles efter cup – systemet.
I U8-U15 går nr. 1 og 2 i hver pulje videre til A-mellemrunde, mens nr. 3, 4 og 5 til B-mellemrunde
Kampe i puljer spilles efter pointsystemet (3 point for sejr, 1 point for uafgjort).
Ved pointlighed afgøres placeringen efter:
a) Målforskel
b) Flest scorede mål
c) Indbyrdes kampe (seneste)
d) Ved mere end 2 hold afgøres det via lodtrækning
f) Afgøres ved straffesparkskonkurrence, med hver 1 spark, indtil der er fundet en vinder.

 

6. Krydskampe (KK).

Ved mål lighed i krydskampe og finaler fortsættes – uden afbrydelse

a) Til det først scorede mål, dog max. 2 min.
b) Afgøres ved straffesparkskonkurrence, med hver 1 spark, indtil der er fundet en vinder.

 

7. Protester.

Protester overfor dommerens afgørelser eller andet ved kampens afvikling, sker ved henvendelse til stævneudvalget i HAL 1 STRAKS efter kampens afslutning. Stævneudvalgets afgørelse er endelig. Det er kun trænere for det enkelte hold der kan nedlægge protest.

Protester over brug af spillere skal fremlægges inden kampstart, hvis muligt ellers umiddelbart efter kampens afslutning.