TPI Fodbold-Venner

Støtteforeningen TPI Fodbold-Venner

Siden starten i 1974 er foreningen vokset til en solid, respektabel forening med orden i økonomien. Støtteforeningen deltager i – eller arrangerer selv – aktiviteter, hvorfra overskuddet danner grundlag for økonomisk støtte til ungdmsarbejdet i fodboldafdelingen.

Støtten har de senere år ligget på 80-100.000,- årligt. Benyttes bl.a til Vildbjerg-Cup og udenlandske rejser.

Alt koster penge!

Vi har selvfølgelig indtægter fra kontingenter og sponsorer, men de fleste midler stammer fra forældre, der er medlem af støtteforeningen, hvor man nogle gange om året trækker i arbejdstøjet. Vi opfordrer forældrene til at komme på banen og yde den personlige indsats, du selv mener at have tid og kræfter til. Det er altså ikke noget med at trække checkhæftet op af lommen og betale sig fra det. Hvad enten du er interesseret i at hjælpe med aktiviteterne, eller du foretrækker at være betalende medlem, er du velkommen i TPI Fodbold-Venner.

Hvem er vi – og hvad laver vi!

Aktiviteterne varierer stærkt. Størst og hidtig mest tidskrævende er Sommer- og SKT. Hansfesten samt sportsugen (I 2006 blev der kun lavet en mini udgave.). Desuden er der juletræssalg, cykelsponsorløb, indendørs fodbold m.m. Måske er du kreativ og kan tilføre nye, spændende og indtægtsgivende aktiviteter.

Kom og få en snak.

Få nærmere enkeltheder om arbejdets art og find ud af, om du har lyst til at række os en hjælpende hånd. Hvis du har besluttet dig, så udfyld kuponen nedenfor og aflever den til et bestyrelsesmedlem eller send en E-mail

Medlem af TPI fodboldvennerne

TPI FODBOLD-VENNER er en støtteforening, som har til formål at støtte ungdomsarbejdet i TPI’s fodboldafdeling, såvel økonomisk, som på anden måde.

TPI FODBOLD-VENNER har i mange år støttet ungdommen med mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. hvert år.

Uden en masse frivillig hjælp fra medlemmerne ville dette ikke kunne lade sig gøre.

Bliv medlem af TPI FODBOLD-VENNER og dermed være med til at sikre, at arbejdet for vore unge mennesker i TPI fodbold-afdelingen kan fortsætte og dermed bidrage til et stigende aktivitetsniveau.

Der er tre måder at være medlem på:

  • Medlem af TPI FODBOLD-VENNER fra 1/1 til 31/12       100 kr. uden lotteri.
  • Medlem af TPI FODBOLD-VENNER fra 1/1 til 31/12      200 kr. med lotteri.
  • Familiemedlemskab fra 1/1 til 31/12 1. person  200 kr. efterfølgende personer indenfor samme husstand koster 100 kr. pr. person med lotteri.

Hvert medlem deltager i en månedlig udtrækning af fire gavekort på:

kr. 1.000, kr. 500, kr. 250, kr. 100.

Vi glæder os til at se jer blandt vore medlemmer. Meld jer ind nu hos:

  • Rasmus Ravn, Rydsåvej 35, 5210 Odense NV. 29847128. E-mail
  • Gorm Max Guldmand, Pilevangen13, 5210 Odense NV. 20342251. E-mail

 —————————————————————-KLIP-eller send en mail ———————

 Ja jeg/vi vil gerne være medlem af TPI FODBOLD-VENNER

  Medlem af TPI FODBOLD-VENNER fra 1/1 til 31/12               kr. 100 kr.

 Medlem af TPI FODBOLD-VENNER fra 1/1 til 31/12               kr. 200 kr. med lotteri

 Familiemedlemskab 1. person 200 kr. efterfølgende personer 100 kr. med lotteri.

 Navn:___________________________Adr.:_____________________________

 Postnummer:______________BY:______________________TLF:____________

 Navn:_______________________________

 Navn:_______________________________