Historie

Fodbold Foreningen blev stiftet den 13. februar 1962.

Opstarten er fortalt af afdelingens første formand, Ib Rasmussen, se efterfølgende.

Næste afsnit fortæller om fodboldklubben i 80-erne. Starten fortalt af Ib Rasmussen. Ib Rasmussen – første foderbold formand. Det var med stor sorg at fodboldafdelingens første formand, Ib Rasmussen afgik ved døden den 15. oktober 2002. Ib var den person som var foregangsmand for stiftelsen af fodboldafdelingen og var med til at gøre klubben til en herlig forening. Ib vil altid blive husket som den person som var villig til at gøre et stort foreningsarbejde til gavn for alle. Det var selvfølgelig også derfor at han lagde en stor arbejdsindsats og når der skulle arbejdes med f. eks. sportsugen for at få ekstra penge i kassen kunne man altid regne med Ib. Ib fik desværre i februar 1996 flere blodpropper og blev halvsidig lammet. Fra at være en meget aktiv person som gerne ville yde noget for andre var det nu blevet nødvendigt for Ib at være afhængig af andre. Ib tilbragte flere år på plejehjem og han var også i den periode aktiv. Han fik bl. a. lært at bruge EDB og han fik derfor skrevet Ib Rasmussen fortæller om sit liv.

 

Vi i fodboldafdelingen har fået lov til at gengive et afsnit med den herlige titel: En storklub bliver til. Det hele startede med, at jeg havde en elev, der skulle til fodboldtræning i OB. Jeg spurgte ham hvorfor han ikke spillede lokalt, og han svarede at der jo ikke var en klub. Jeg sagde så hvad der ikke er kan der blive. Vi indkaldte så til stiftende generalforsamling. Det blev annonceret i Tarup nyt og lokalavisen. Der var en repræsentant fra Dansk Boldspil Union og en fra Fyns Boldspil Union. Året var 1962, og mødet blev afholdt i Tarup skole den 13. december. Der kom 22 og da vi gik hjem, var fodboldforeningen startet. Jeg blev valgt til formand på den første ordinære generalforsamling den 24. april 1963. Fodboldafdelingen blev en underafdeling af Tarup idrætsforening.

 

Jeg fik en træner fra OB til at træne de 2 seniorhold. Vi fik lavet nogle fodboldbaner, og de voksne spillere trænede børnene. Vi havde vind i sejlene, og fik mange medlemmer i idrætsforeningen. Der er cirka 2500 medlemmer i dag, med de omkring 500 i fodboldafdelingen. Rasmus og jeg var meget optaget af, at få fællesarrangementer op at stå, så vi arrangerede sportsuge, juletræ, amatør teater og revy.

 

Når der skulle køres rekvisitter, brugte vi min skolevogn. Da mine piger begyndte at spille fodbold, blev min kone træner for dem. I 1979 var der uenighed om måden at lede fodboldklubben på, og da sorgerne blev større end glæderne, valgte jeg at gå. Klubben voksede støt, og jeg gik uden bitterhed, og kom stadig til kampene. På det tidspunkt havde jeg jo også været formand i 17 år. I 1980 havde jeg den store glæde, sammen med Rasmus, at blive udnævnt til æresmedlem i Tarup Paarup Idrætsforening. Da jeg gik af som formand for fodboldafdelingen, fik jeg mere tid til amatørteater. Vi spillede Morten Kock stykker, og jeg kunne jo snakke fynsk, så det blev til mange store roller. Jeg har også spillet med i mange revyer. En overgang var jeg formand for TPI scene.

 

Jeg har fået mange gode venner gennem sporten og mine andre fritidsinteresser. Ib Rasmussen blev bisat fra Pårup kirke og med dejlig stor deltagelse af mange TPI-er. Ib Rasmussen vil altid være i vores hjerter. Gorm Hansen – fodbold formand 2002.

 

Æresmedlemmer. Tarup-Paarups Idrætsforening har gennem de forløbne år hædret særligt aktive medlemmer, der ved stort engagement og uegennyttigt idræts- og lederarbejde forstod at gå foran. Fodboldafdelingen har haft:. Æresmedlemmer:. Ib Rasmussen. Alex Eriksen. TPI hæderspris:. Arne Hansen. Albani – Pokalen: Denne pokal er – skænket af Albani – bliver hvert år på skift mellem afdelingerne uddelt til en person, der på uselvisk og forbilledlig vis og i kraft af sit lederarbejde har sat sit præg på afdelingens arbejde i det forløbne år.