Generalforsamling i håndboldafdelingen

Indkaldelse til general forsamling 24. april kl 19.00 i Paarup hallen

Det er ved at være tid til den årlige general forsamling.

Man skal være velkommen til, at komme og høre om sæsonen der er gået, og hvad der planlægges både for den kommende sæson, samt en længerevarende strategi.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
4. Budget og plan for det kommende år.
5. Indkomne forslag*.
6. Valg til bestyrelse og revision, jf. §4 og §7.
På valg er:
▪ Sekretær: Anne Marie Hald: ( modtager ikke genvalg ) valgperiode – 2 år
▪ Bestyrelsesmedlem: Ane Sandal (modtager ikke genvalg) valgperiode – 2 år
▪ Bestyrelsesmedlem: Charlotte Schmidt ( modtager ikke genvalg) valgperiode – 2 år
▪ Bestyrelsesmedlem: Gitte Egholm (modtager genvalg) valgperiode – 2 år
▪ Suppleant: Carsten Simonsen (modtager genvalg) valgperiode – 1 år
▪ Suppleant: Stine Frendesen modtager ikke genvalg) valgperiode – 1 år
▪ Revisor: Stig Spangsberg (modtager genvalg) valgperiode – 2 år
▪ Revisor suppleant: Thomas Jørgensen (modtager genvalg) valgperiode – 1 år
7. Eventuelt

Vel mødt