Generalforsamling i håndboldafdelingen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TPI håndboldafdeling onsdag den 20. april 2022 kl. 19:30

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
 4. Budget og plan for det kommende år.
 5. Indkomne forslag*.
 6. Valg til bestyrelse og revision, jf. §4 og §7.

På valg er:

 • Formand: Chris Egholm (modtager genvalg) valgperiode – 2 år
 • Sekretær: Lone P Saysette (fratræder i utide) valgperiode – 1 år (efterfølgende hvert 2. år i ulige år)
 • Bestyrelsesmedlem: Jeppe Drøschler (modtager genvalg) valgperiode – 2 år
 • Bestyrelsesmedlem: Helle Madsen (modtager ikke genvalg) valgperiode – 2 år
 • Suppleant: Carsten Simonsen (modtager genvalg) valgperiode – 1 år
 • Suppleant: Helle Sørensen (modtager genvalg) valgperiode – 1 år
 • Revisor: Stig Spangsberg (modtager genvalg) valgperiode – 2 år
 • Revisor suppleant: Thomas Jørgensen (modtager genvalg) valgperiode – 1 år
 1. Eventuelt

 

*Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15-04-2022 kl. 23:59.

 

Vel mødt
Bestyrelsen