Generalforsamling i badmintonafdelingen

Onsdag den 6/4 kl. 18.30 afvikles der generalforsamling i TPI badminton.

Alle er inviteret, og det afvikles i det store lokale “bag” hallens cafeteria. Tilmelding er ikke nødvendig. Man dukker således bare op.

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Seniorformand
4. Ungdomsformand
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
6. Valg til bestyrelse og revision, jfr. §4 og §6.
7. Eventuelt