Generalforsamling for TPI Håndbold

TPI Håndbold indkalder til generalforsamling mandag d. 14. juni kl. 19.30 i Paaruphallens Cafeteria. Husk gyldigt coronapas.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
 4. Budget og plan for det kommende år.
 5. Indkomne forslag*.
 6. Valg til bestyrelse og revision, jf. §4 og §7.

På valg er:

 • Kasserer: Charlotte Schmidt (modtager genvalg) valgperiode – 2 år
 • Sekretær: Lone P Saysette (modtager genvalg) valgperiode – 2 år
 • Bestyrelsesmedlem: Gitte Egholm (modtager genvalg) valgperiode – 2 år
 • Bestyrelsesmedlem: Ane Sandal (modtager genvalg) valgperiode – 2 år
 • Suppleant: Carsten Simonsen (modtager genvalg) valgperiode – 1 år
 • Suppleant: NY! alle kan opstille valgperiode – 1 år
 • Revisor: Mogens Guldmann (modtager genvalg) valgperiode – 2 år
 • Revisor suppleant: Thomas Jørgensen (modtager genvalg) valgperiode – 1 år
 1. Eventuelt

 

*Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 10-06-2020 kl. 23:59.

 

Vel mødt
Bestyrelsen