Generalforsamling i TPI Fodboldvennerne

Generalforsamling i TPI FodboldVenner

Vennerne holder sin forsinkede ordinær generalforsamling torsdag d. 10 september 2020 kl. 20.00 i Paaruphallen.
Agenda mm i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 døgn før generalforsamlingen.

Formand Rasmus Ravn 29847128 – RasmusRavnOdense@Gmail.com