Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TPI Håndbold

Mandag d. 20. april 2020 kl. 19.30 afholder TPI Håndbold ordinær generalforsamling i Paaruphallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
 4. Budget og plan for det kommende år.
 5. Indkomne forslag*.
 6. Valg til bestyrelse og revision, jf. §4 og §7.
 • På valg er:
  • Formand: Thomas Olsen (genopstiller ikke) valgperiode – 2 år
   • Chris Egholm stiller op til posten
  • Bestyrelsesmedlem: Kurt Hansen (modtager genval) valgperiode – 2 år
  • Bestyrelsesmedlem: Helle Madsen (modtager genvalg) valgperiode – 2 år
  • Bestyrelsesmedlem: Chris Egholm (stiller op til formandsposten) valgperiode –  2 år
   • Jeppe Drøschler stiller op til posten
  • Suppleant: Carsten Simonsen (modtager genvalg) valgperiode – 1 år
  • Revisor suppleant: Thomas Jørgensen (modtager genvalg) valgperiode – 1 år
 1. Eventuelt

*Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15-04-2020 kl. 23:59.

Kandidater der ønsker opstillet på valg til bestyrelsen skal indsende deres kandidatur til formand Thomas Olsen senest den 06-04-2020 kl. 14:00

Vel mødt
Bestyrelsen