Generalforsamling tirsdag d. 10 marts 2020 kl. 19.00 i Paarup Hallen

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 19.00 – i mødelokale i Paarup Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om afdelingens virksomhed for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
4. Indkomne forslag
5. Budget og plan for det kommende år
6. Valg til bestyrelse og revision samt suppleant
7. Eventuelt – fri debat

BESTYRELSEN
TPI TENNIS