Vi støtter den rene Natur

Hele 37 deltagere havde TPI Badminton fået trommet sammen d. 22. juni, til stor-skrald-dag, hvor der blev samlet affald på begge sider af Langesøstien fra Odense til Korup. 

Det var hele afdelingen som i fællesskab støttede op omkring ‘Ren Natur’ og der var børn fra minitonafdelingen,. ungdomsspillere, seniorspillere, forældre og søskende.

Ren Natur kvitterede med sponsorpenge for det gode initiativ, og pengene skal bruges på ungdomsarbejde i klubben

.

.

.

.