Uddannelse af vores ungdomstrænere

Igennem efteråret 2018, samt foråret 2019 har vi haft flere af vores ungdomstrænere gennem DBU’s C1 og C2 kurser, samt nogle på B1.

Dette er en bevidst strategi for at uddanne vores trænere, som gør, at de kan give alle vores unge mennesker, den bedst mulige træning.

I den kommende periode har vi ligeledes FBU instruktør Arne Appelgren til at komme i klubben og forestå nogle inspirationstræninger for vores yngste spillere og deres trænere. Det vil blive her i løbet af maj måned 2019.

Disse træninger er en del af den Trænerrådgivnings pakke vi er blevet tildelt gennem FBU Fyn, som udover træninger også involverer trænermøde samt sparring.

Herudover arbejdes der ihærdigt på at få trænerkabalen for sæsonen 2019/2020 på plads, og det forventes at den er på plads medio maj.