Generalforsamling d. 14/3-2018 kl. 20.00 i Paaruphallen

TPI’s fodboldafdeling indkalder hermed til generalforsamling d. 14/3-2018 kl. 20.00 i Paaruphallen
Dagsorden i.flg vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingens afholdelse

Med venlig hilsen
bestyrelsen