Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ordinær Generalforsamling i Tpi tennis tirsdag d. 7. marts 2017  kl. 19.00 i Paarup-hallen (klublokalet)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
  4. Indkomne forslag.
  5. Budget og plan for det kommende år.
  6. Valg til bestyrelse og revision samt suppleant.
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen bydes på lidt at spise og drikke.

NB! Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling afholdes en ekstraordinær generalforsamling på grund af vedtægtsændringer.

Mvh Bestyrelsen
TPI tennis