Regler

petanque03_01

10 enkle regler

1.
Petanque kan spilles som single, double eller triple. I single og double har hver spiller 3 kugler, i triple kun 2. hovedmålet er at komme sе tæt som muligt på den lille trækugle kaldet grisen – med sе mange kugler som muligt og før modstanderens nærmeste kugle.

2.
Der trækkes lod om, hvilket hold som skal starte. vinderholdet tegner en cirkel med en diameter på 35 – 50 cm. Alle kast skal foregå med begge fødder placeret inden for denne cirkel.

3.
En spiller fra holdet som vandt lodtrækningen kaster nu grisen ud i en afstand af mindst 6 meter og højst 10 meter fra cirklen

4.
En spiller fra samme hold kaster den første kugle – og prøver at komme så tæt på grisen som muligt

5.
En spiller fra det andet hold forsøger nu enten at kaste kuglen tættere på grisen eller at skyde modstanderes kugle væk.

6.
Det hold som ikke ligger nærmest pе grisen forsætter med at kaste ind til de har den kugle der ligger nærmest.

7.
Når et hold ikke har flere kugler tilbage, kaster det andet hold resten af deres kugler.

8.
Når alle kuglerne er kastet, tæller man point. Kun det hold som er nærmest grisen får point og får det antal point som der er kugler nærmere grisen end modstanderens ( her skal tit bruges målebånd eller snor )

9.
Det hold som vandt tegner en ny cirkel og starter en ny runde

10.
Man spiller til 13

Man spiller bedst på en hård grusbane og arealet skal mindst være 3 x 12 meter men efter internationale regler skal banen være 4×15 meter