Seneste nyt fra TPI Motion

Se alle nyheder

Generalforsamling i Hovedafdelingen

Vi indkalder til ordinær generalforsamling i hovedafdelingen Mandag den 30. april 2018 Kl. 19.30 i Paarup-hallen Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Beretning om afdelingens…
Læs mere

Ryd op i gemmerne – til fordel for DIN forening

Vores forening har brug for penge til f.eks. rekvisitter, mål og inventar til ny hal. Du kan hjælpe ved at aflevere ting til loppemarkedet, som…
Læs mere

Hjælp til loppemarkedet

Det er 33. gang at TPI holder loppemarked. I år er det søndag den 22. april 2018 i Paaruphallerne. Vi har brug for frivillige hjælpere…
Læs mere

Motion

Velkommen til motionsafdelingens hjemmeside.
Formålet med hjemmesiden er at orientere vore medlemmer og andre interesserede om motionsafdelingens aktiviteter og nyheder.
Motionsafdelingen er for personer, der er interesseret i at spille petanque eller krolf, løbe eller gå stavgang eller almindelig gang.

Aktuelt i TPI Motion

Krolf mandag 17:30 – 18:30. Banen ved Tipus huset. Sidste dato inden sommerferien er den 18. juni kl. 17. Opstart den 6. august.
Løb mandag 17:30 fra Paaruphallen.
Petanque  mandag 18:30 – 20:00. Banen ved Tipus huset. Sidste dato inden sommerferien er den 18. juni kl. 17. Opstart den 6. august.
Gang onsdag 10:30 fra Tarup Center.
Løb onsdag 17:30 fra Paaruphallen.

Løb koster 400 kr. om året. Der er mulighed for at deltage i samtlige aktiviteter i TPI Motion.
Krolf og/eller petanque og/eller gang koster 150 kr. om året.

S O M M E R S T Æ V N E

Vi holder afslutning af krolf og petanque inden sommerferien, som vanlig skal i medbringe madpakke, drikkelse og service.

Mandag den 18. juni 2018 kl. 17.00
Prisen for at deltage er 20 kr. pr. person

Vi vil glæde os til en hyggelig sæsonafslutning med spil og fælles spisning og socialt samvær, så vi kan samtidig få hilst rigtig på vores nye medlemmer.

Løb med TPI

Vi er en stor flok friske løbere, der løber hver mandag og onsdag kl.17.30 fra Paarup hallen.

Tpi`s løbeklub er for alle fra 15 år. Det kræves dog at du kan løbe minimum 3 km.i et roligt tempo.
Der vil hver gang være en gruppe, som løber 3-5 km i tiden ca. 8.00 minutter pr.kilometer. Derudover forsætter vi med de faste grupper hvor der løbes mellem 5-12 km.i tiderne 05.15/07.00.

– frisk frugt/vand
– kontigent 400 kr. årligt

Find os på Facebook.
https://www.facebook.com/L%C3%B8beklub-i-TPI-1681876748693016/

På glædeligt gensyn😃

Gitte Viskum og Gitte Refsgaard Rasmussen

Generalforsamling tirsdag den 27. marts kl 19:30

TARUP – PAARUP IDRÆTSFORENING – MOTIONSAFDELINGEN
Referat af ordinær generalforsamling den 27. marts 2018

Til stede var 7 medlemmer og bestyrelsen.

Formand Margrethe Lauritzen bød velkommen.

1. Valg af dirigent Ernst Overby blev foreslået og valgt.
2. Formanden aflagde beretning om forenings virksomhed motionsafdelingen og løberne, blev enstemmigt vedtaget.
3. Forelæggelse af regnskab blev gennemgået af kassereren, blev enstemmigt vedtaget.
4. Budget for 2018 blev fremlagt af kassereren, blev enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag der var ønske om indendørs petangue kunne udvides til april, bestyrelsen vil se om vi kan få det udvidet til første halvdel af april måned 2019.
6. Valg af bestyrelse jfr§ 4 & 6
Formand: Nils Bjørn
Bestyrelsesmedlem: Margrethe Lauritzen
Bestyrelsessuppleant:Hanne Mattisson
Revisor: Ernst Overby
Revisorsuppleant: Lise Hauken
7. Eventuelt Margrethe Lauritzen ønskede ikke genvalg som formand, sekretæren takkede for godt samarbejde, og det store stykke arbejde som Margrethe har gjort for afdelingen, med nye petanguebaner, lys i klubhuset m.m. samarbejde fortsætter med dig nu som bestyrelsemedlem, det er vi glæde for.
Samtidig tillykke til Nils som ny formand, bestyrelsen glæder sig til forsat samarbejde med dig.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede hermed generalforsamlingen afsluttet.
Derefter var Motionsafdelingen vært med kaffe/the og snitter.

Referent Lillian Kirkegaard
Dirigent Ernst Overby
Formand Nils Bjørn

Krolf i TPI mandage 17:30 til 18:30 – april til september.

Der spilles krolf mandage fra april til september kl. 17:30 på banen ved Tipus huset tæt ved Langesøstien.

Sammenslutningen af Aktive Idrætsforeninger Region Syd-danmark, kaldet SAI, har etableret en krolfbane tæt på vores petanque anlæg i efteråret 2017. Fra PAARUP ELFORSYNINGS FOND har vi modtaget 2.500 kr. til indkøb af krolfudstyr.

Medlemmer af TPI Motion spiller med for det betalte kontingent. Nye spillere: 150 kr. om året.

 Seniorernes motionsdag torsdag den 7. juni

Rismarksvænget 11, 5200 Odense V – KFUM`s Anlæg

Dagens Program.
Indskrivning kl.9.30 til 10.00
KL.10.00 Morgensang og fælles opvarmning v/ Randi SAI
Kl. 10.20 Rådmand Søren Windell åbner Seniorernes Motionsdag

Derefter starter aktiviteterne:
Vandretur, løb og stavgang – 2,5 eller 5 km. ( vand på ruten)
Krolf – VeluxCup – tilmelding ved indskrivning
Spil Petanque & Cross Boule
Rollatorbrugere: Gå rigtigt med din rollator. Pit stop til gratis Rollatoreftersyn.

Ca. kl. 13.00 Fællesspisning.
FRIKADELLER MED NYE DANSKE KARTOFLER OG PERSILLESOVS

Der kan købes kaffe, the, øl og vand i Cafeteriaet

Krolfstævner 17. juni og 30. juni

17. juni: SAI stævne hos Fjordager IF, Østbirkvej 15b, 5240 Odense NØ
Fra 10 – 14. Pris: 20 kr. pr. deltager (TPI medlem) – ellers 30 kr.

30. juni: SAI stævne hos TPI Motion, Banerne ved Langesøstien
Fra 10 – 14. Pris: 20 kr. pr. deltager (TPI medlem) – ellers 30 kr.

Petanque i TPI

Der spilles mandag kl. 18:30 – 20:00 på banerne ud mod Langesøstien i perioden april til september. De øvrige måneder spilles indendørs i Højstrupskolens gymnastiksal mandag kl. 17:00 – 18:30.

Så læs mere under de petanque eller ring til instruktør Bodil Mortensen tlf. 66 16 22 99 eller mobil 29 72 84 33.

Gang / stavgang i TPI

Vi går onsdage kl. 10:30 hele året fra forhallen ved Tarup Bibliotek

Andre motionstilbud i TPI regi?

Det er et ønske at få cykling i gang, og hvis nogen har interesse kan de henvende sig til et medlem af bestyrelsen.