Seneste nyt fra TPI Motion

Se alle nyheder

Generalforsamling i Hovedafdelingen

Ordinær generalforsamling afholdes Onsdag den 24. april 2019 kl. 19.30 i Paarup-Hallen. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne…
Læs mere

Loppemarked igen i 2020

Tarup-Paarup Idrætsforening har valgt at udskyde årets loppemarked til foråret 2020. Vi arbejder på en ny form for afholdelse af loppemarkedet i Paaruphallerne. Vores ønsker…
Læs mere

Fastelavn i TPI

Afholdes fastelavns-søndag den 3. marts 2019 kl. 10 – ca. 13 i Paaruphallen Læs mere her  

Motion

Velkommen til motionsafdelingens hjemmeside.
Formålet med hjemmesiden er at orientere vore medlemmer og andre interesserede om motionsafdelingens aktiviteter og nyheder.
Motionsafdelingen er for personer, der er interesseret i at spille petanque eller krolf, løbe eller gå stavgang eller almindelig gang.

Aktuelt i TPI Motion

Generalforsamling i Paaruphallen mandag den 1. april 2019 kl 19:30.

1 Valg af dirigent
2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
4 Budget og plan for det kommende år
5 Indkomne forslag
6 Valg af bestyrelse og revision jfr. § 4 og § 7
På valg er følgende (2-årig valgperiode):
– Kasserer Maren Borg – ønsker ikke genvalg
– Sekretær Lillian Kirkegaard – ønsker ikke genvalg
– Bestyrelsesmedlem Bodil Mortensen – genopstiller
– Revisor Orla Klausen – genopstiller
– Revisorsuppleant – ikke besat (1-årig valgperiode)
7 Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 4 døgn før generalforsamlingen.

Krolf mandag 10:00 – 12:00. Banen ved Tipus huset ud mod Langesøstien.
Petanque mandag 17:00 – 18:30 i CSV drengegymnastiksal (tidligere Højstrupskolen). Sidste gang mandag den 8. april.
Løb mandag 17:30 fra Paaruphallen.
Krolf mandag 18:30 – 20:00. Banen ved Tipus huset ud mod Langesøstien. Første gang mandag den 29. april.
Petanque  mandag 18:30 – 20:00. Banen ved Tipus huset ud mod Langesøstien. Første gang mandag den 29. april.
Gang onsdag 10:30 fra Tarup Center.
Løb onsdag 17:30 fra Paaruphallen.

Løb koster 400 kr. om året. Der er mulighed for at deltage i samtlige aktiviteter i TPI Motion.
Krolf og/eller petanque og/eller gang koster 150 kr. om året.

Løb med TPI

Vi er en stor flok friske løbere, der løber hver mandag og onsdag kl.17.30 fra Paarup hallen.

Tpi`s løbeklub er for alle fra 15 år. Det kræves dog at du kan løbe minimum 3 km.i et roligt tempo.
Der vil hver gang være en gruppe, som løber 3-5 km i tiden ca. 8.00 minutter pr.kilometer. Derudover forsætter vi med de faste grupper hvor der løbes mellem 5-12 km.i tiderne 05.15/07.00.

– frisk frugt/vand
– kontigent 400 kr. årligt

Find os på Facebook.
https://www.facebook.com/L%C3%B8beklub-i-TPI-1681876748693016/

På glædeligt gensyn😃
Gitte Viskum og Gitte Refsgaard Rasmussen

Krolf i TPI 

Der spilles krolf mandage fra maj til september kl. 18:30 – 20:00 på banen ved Tipus huset tæt ved Langesøstien.

Der spilles krolf mandage kl. 10:00 – 12:00 på banen ved Tipus huset tæt ved Langesøstien.

Medlemmer af TPI Motion spiller med for det betalte kontingent. Nye spillere: 150 kr. om året.

Petanque i TPI

Der spilles mandag kl. 18:30 – 20:00 på banerne ud mod Langesøstien i perioden maj til september. De øvrige måneder spilles indendørs i CSV drengegymnastiksalen (tidligere Højstrupskolen) mandag kl. 17:00 – 18:30.

Så læs mere under de petanque eller ring til instruktør Bodil Mortensen tlf. 66 16 22 99 eller mobil 29 72 84 33.

Gang / stavgang i TPI

Vi går onsdage kl. 10:30 hele året fra forhallen ved Tarup Bibliotek

Kommende aktiviteter i TPI Motion

Generalforsamling i Paaruphallen mandag den 1. april 2019 kl 19:30.

1 Valg af dirigent
2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
4 Budget og plan for det kommende år
5 Indkomne forslag
6 Valg af bestyrelse og revision jfr. § 4 og § 7
På valg er følgende:
– Kasserer Maren Borg – ønsker ikke genvalg
– Sekretær Lillian Kirkegaard – ønsker ikke genvalg
– Bestyrelsesmedlem Bodil Mortensen – genopstiller
– Revisor Orla Klausen – genopstiller
– Revisorsuppleant Lise Hauken – genopstiller
7 Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 4 døgn før generalforsamlingen.

Forårsfest i Paaruphallen torsdag den 25. april 2019 kl. 18.

Indesæsonen for petanque med poser i sæsonen 2019-2020 løber fra mandag den 7. oktober til og med mandag den 27. april.

Udesæson 2020 for krolf og petanque på mandag eftermiddage starter den 4. maj.

Andre motionstilbud i TPI regi?

Det er et ønske at få cykling i gang, og hvis nogen har interesse kan de henvende sig til et medlem af bestyrelsen.