Seneste nyt fra TPI Motion

Se alle nyheder

E-sport indtager TPI

Den 5. marts booter TPI Esport maskinerne op for det allerførste hold af CS:GO aspiranter! Men bare rolig… Dagen efter booter vi dem op igen for…
Læs mere

TPI’S HÆDERSPRIS

Ved foreningens årlige nytårsfrokost den 27. januar 2018 fik TPI sin kun anden hædersprismodtager – det blev Mette Find Andersen, gymnastik. I indstillingen til hædersprisen hed…
Læs mere

Hele TPI’s fastelavnsfest 2018

Kom og slå katten af tønden og få en sjov oplevelse Fastelavns-søndag den 11. februar 2018, kl. 10 – ca. 13 i Paaruphallen Dagen starter med:…
Læs mere

Motion

Velkommen til motionsafdelingens hjemmeside.
Formålet med hjemmesiden er at orientere vore medlemmer og andre interesserede om motionsafdelingens aktiviteter og nyheder.
Motionsafdelingen er for personer, der er interesseret i at spille petanque eller krolf, løbe eller gå stavgang eller almindelig gang.

Nyheder i TPI Motion

Løb med TPI

Vi er en stor flok friske løbere, der løber hver mandag og onsdag kl.17.30 fra Paarup hallen.

TIL NYE MEDLEMMER, MØD GERNE OP I GOD TID DA VI LØBER UD AF DØREN KL.17.30

Tpi`s løbeklub er for alle fra 15 år. Det kræves dog at du kan løbe minimum 3 km.i et roligt tempo.
Der vil hver gang være en gruppe, som løber 3-5 km i tiden ca. 8.00 minutter pr.kilometer. Derudover forsætter vi med de faste grupper hvor der løbes mellem 5-12 km.i tiderne 05.15/07.00.

Endvidere vil der være mulighed for intervaltræning.

Vi er 52 imødekommende og søde medlemmer i alle aldre unge som ældre- vi har det godt sammen socialt😃.

Der vil naturligvis igen i år være FRISK FRUGT efter løb. Dette bliver sponsoreret af Bækkelundgaard, Tyrsbjergvej 42, 5210 Odense NV.
Bækkelundgaard gårdbutik sælger lækre friske æbler og pærer mm.

Kontingent kr. 200,00 pr. sæson

Find os på Facebook.
https://www.facebook.com/L%C3%B8beklub-i-TPI-1681876748693016/

Hop i løbetøjet, kom og vær med – vi tager godt i mod alle.

På glædeligt gensyn😃

Gitte Viskum og Gitte Refsgaard Rasmussen

Fortræning til Royal run løbet

Tpi løbeklub afholder fortræning til Royal run løbet onsdag d.28/2 + onsdag d.4/4 kl.17.30.  Kom gerne i god tid.

 

SAI årsmøde onsdag den 7. marts kl. 19:00

 TPI Motion er medlem af SAI – Sammenslutningen af aktive idrætsforeninger. På årsmødet præsenteres programmet for 2018.
Mødested: Boldklubben KFUM’s lokaler, Rismarksvænget 11, 5200 Odense V

Generalforsamling tirsdag den 27. marts kl 19:30

Generalforsamling afholdes tirsdag den 27. marts kl. 19:30 i Paruphallen. Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
4. Budget og plan for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse jfr § 4 & 6
På valg er følgende:
Formand: Margrethe Lauritzen (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Nils Bjørn
Bestyrelsessuppleant: Hanne Mattisson
Revisor: Ernst Overby
Revisorsuppleant: Lise Hauken
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.
Efter mødet er der kaffe, te og snitter.

Krolf i TPI fra onsdag den 4. april kl. 10:00

Sammenslutningen af Aktive Idrætsforeninger Region Syd-danmark, kaldet SAI, har etableret en krolfbane tæt på vores petanque anlæg i efteråret 2017. Fra PAARUP ELFORSYNINGS FOND har vi modtaget 2.500 kr. til indkøb af krolfudstyr.

Der spilles onsdage kl. 10:00 – 12:00 på banen ud mod Langesøstien med opstart den 4. april 2018. Alle er velkomne til at deltage. Medlemmer af TPI Motion spiller med for det betalte kontingent. Nye spillere: 150 kr. om året.

Åbent hus for petanque mandag den 9. april kl. 18:00

Åbent hus og opstart af udendørs petanque er mandag den 9. april kl. 18:00 på banenerne ved Langesøstien. Bemærk ændret tidspunkt denne dag.

Forårsfest tirsdag den 24. april kl. 18:00

Forårsfest afholdes tirsdag den 24. april kl. 18:00 i Paaruphallen.

Seniorernes motionsdag torsdag den 7. juni

Det plejer at være en rigtig hyggelig dag, hvor der tilbydes flere typer motion. Indbydelse sidst i april.

Petanque i TPI

Der spilles mandag kl. 18:30 – 20:00 på banerne ud mod Langesøstien i perioden april til september. De øvrige måneder spilles indendørs i Højstrupskolens gymnastiksal mandag kl. 17:00 – 18:30.

Så læs mere under de petanque eller ring til instruktør Bodil Mortensen tlf. 66 16 22 99 eller mobil 29 72 84 33 eller til formand Margrethe Lauritzen tlf. 66 13 66 72 eller mobil 27 72 15 07.

Gang / stavgang med TPI

Vi går onsdage kl. 10:30 hele året fra forhallen ved Tarup Bibliotek

Andre motionstilbud i TPI regi?

Det er et ønske at få cykling i gang, og hvis nogen har interesse kan de henvende sig til et medlem af bestyrelsen.