TPI-Esport Generalforsamling 2023

I E-sport er vi i den situation at formanden og et bestyrelsesmedlem ikke genopstiller. Da det desværre ikke er muligt at finde nye personer, der har tid og kræfter til at drive afdelingen videre, er vi nødsaget til at stoppe op og vurdere situationen. Hvis afdelingen skal fortsætte, har vi brug for opbakning fra personer med hjerte for unge mennesker og e-sport og som kan se at e-sport i lokalområdet i fremtiden.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 7. marts kl. 18.30 på i Paarup Hallen, Paarupvej 21, 5210 Odense NV, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
  4. Indkomne forslag.
  5. Budget og plan for det kommende år.
  6. Valg til bestyrelse og revision, jfr. §4 og §7.
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 7. marts kl. 19.30 samme sted.

Eneste punkt på dagsordenen er: Afvikling af E-sports-afdelingen