Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes torsdag, den 21. april 2022, kl. 19.30, i Paarup-hallen.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
4. Indkomne forslag.
5. Budget og plan for det kommende år.
6. Valg til bestyrelse og revision, jfr. §4 og §7.
7. Eventuelt.