Generalforsamling i E-sport

Torsdag den 7. april kl. 19.00, holder vi generalforsamling i TPI Esport i Paaruphallen, Paarupvej 21, 5210 Odense NV.
Alle er velkomne, så kik forbi og få en kop kaffe/vand eller en øl og få en sludder med vores team og hør hvad fremtiden bringer.
Har du input og lyst til at være en del af et sammenhold med andre esportsentusianter, så kom og mød os

Dagsordenen på dagen vil blive:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår
4. Indkomne forslag
5. Budget og plan for det kommende år
6. Valg til bestyrelse
7. Eventuelt

Lasse Lægteskov
Formand