Afdød æresmedlem – mindeord

Æresmedlem i Tarup-Paarup Idrætsforening Annelise Overby, sov stille ind lørdag den 18. juli 2020. Hun blev 82 år.
Med Annelises bortgang har foreningen mistet et aktivt og engageret medlem af foreningen.

I atletikafdelingens storhedstid, var Annelise holdleder, hun har også fungeret som dommer ved DGI stævner. I 1982 var hun initiativtager til en støtteforening for atletikken og var her bestyrelsesmedlem indtil 1991. Fra 1998 og en længere årrække frem var hun også formand for støtteforeningen. Her var Annelise bl.a. med til at holde alkoholfrie diskoteker for unge under 13 år og stævner for handicappede børn.

Men Annelise har også slået sine folder i foreningens tidligere afdeling “Scenen”, hvor hun var særdeles hjælpsom og altid sørgede godt for børneskuespillerne.

Ved Idrætsforeningens arrangementer på tværs af alle afdelinger har vi også nydt godt af Annelises store engagement. I mange år var hun sammen med Ernst julemand og nissemor ved den årlige juletræsfest til stor glæde for børnene. Gennem mere end 30 år har foreningen holdt kæmpe loppemarked og i mange år var det Annelise der var med til at smøre “madder” til alle hjælperne.
Et langt foreningsliv, hvor der blev ydet en stor indsats. Æret være Annelises minde.

Bente Pedersen
Hovedsekretær i TPI