Generalforsamling for TPI Esport onsdag den 24 juni kl. 19.00

Nu hvor coronavirusen endelig har løsnet sit greb om Danmark, så kan vi afholde generalforsamling i TPI Esport. Vi glæder os desuden til at komme tilbage til den normale hverdag med træning og samværd for vores fantastiske unge mennesker!
Alle er velkomne fra kl. 19.00 til den almindelige generalforsamling og vi vil desuden fremlægge planer for næste sæson, hvor vi har nye hold og nye trænere på plads!
Kom forbi og få en kop kaffe en sodavand eller øl og få en sludder med vores team og hør hvad fremtiden bringer. 

Dagsordenen på dagen vil blive: 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår
  4. Indkomne forslag
  5. Budget og plan for det kommende år
  6. Valg til bestyrelse
  7. Eventuelt