Mindeord Ernst Overby

Æresmedlem i Tarup-Paarup Idrætsforening Ernst Overby, sov stille ind onsdag den 9. januar 2019 efter kort tids sygdom. Han blev 82 år.
Med Ernsts bortgang har foreningen mistet et særdeles aktivt og engageret medlem af foreningen.

De opgaver og poster Ernst har varetaget i foreningen, har været mangeartede og særdeles omfangsrige. Han var fx primusmotor i oprettelsen af en selvstændig Atletikafdeling, der senere blev omdøbt til Motionsafdelingen. Her var der, i mange år, god gang i atletikken, med mange medlemmer, stævner og rejser. Alt sammen med Ernst ved roret og en masse frivillige ildsjæle som hjælpere. Posten som formand for afdelingen snuppede Ernst også samtidig med at han også tog del i arbejdet i afdelingens støtteforening.

Ved Idrætsforeningens arrangementer på tværs af alle afdelinger har vi også nydt godt af både Ernst og hans hustru Annelises store engagement. I mange år var de julemand og nissemor ved den årlige juletræsfest til stor glæde for børnene. Gennem mere end 30 år har foreningen holdt kæmpe loppemarked. Også her var de begge at finde og igen blev der ydet en stor indsats

For sit store arbejde i foreningen blev Ernst i 2006 udnævnt til æresmedlem, hvilket er foreningens højeste udmærkelse.
I lokalområdet har Ernst også været synlig og bl.a. lagt mange frivillige timer i Paarup Lokalhistoriske Arkiv ligesom har var en aktiv del af Rydsåkoret.

Ernst har også haft en imponerende karriere, som atletikdommer og i denne egenskab blev det til mange ture rundt i hele landet. I 40 år stod han for dommeruddannelsen i Vestdanmark, ligesom at han har ydet en uvurderlig indsats for Dansk Atletik Forbund, både som medlem af Teknisk Komité og Masters komitéen. Udover dette blev der også tid til at være udvalgsmedlem i DAF.
I 2015 modtog Ernst DAF’s Guldnål for sin store indsats i forbundets regi.

Der er ingen tvivl om, at TPI og atletikken var en stor del at Ernsts liv.  Æret være Ernsts minde.

Bente Pedersen
Hovedsekretær i TPI