Hvad skete der på generalforsamlingen?

Generalforsamlingen i Hovedafdelingen er vel overstået.

Gå ikke glib af formandens beretning og referat fra mødet.

Årets pokalmodtagere har fået deres egne nyheder.

Beretning 2017

Referat 2018