TPI-Nyt – Ny redaktør

Stof til bladet skal sendes til Hovedsekretær Bente Pedersen på mail: bped@saxonet.dk

Vigtige datoer:
Nr. 4 August/september: Deadline den 20. august. Udkommer ultimo august
Nr. 5 Oktober/november: Deadline den 20. oktober. Udkommer ultimo oktober
Nr. 6 December: Deadline den 20. november. Udkommer ultimo november

Som nævnt i blad nr. 3 ophører TPI-Nyt ved årets udgang.
Vi vil gerne have de 3 sidste numre fyldt med spændende stof. Send et lille indlæg fx om, hvad har foreningen betydet for dig som udøver, forældre, træner og/eller leder eller lidt historie.