GENERALFORSAMLING 2017

Der afholdes Hovedgeneralforsamling torsdag, den 27. april 2017, kl. 19.30 i Paarup-Hallen.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på Hovedgeneralforsamlingen, skal være hovedformand Steen W. Jørgensen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.

I umiddelbar forlængelse heraf afholdes ekstraordinær Hovedgeneralforsamling med dagsorden: Vedtægtsændringer.