NYT ÆRESMEDLEM

Steen W. Jørgensen kan i 2017 fejre 20 års jubilæum, som hovedformand i Tarup-Paarup Idrætsforening. Hans virke for foreningen strækker sig imidlertid over mere end 30 år.

Vi almindelige mennesker har rødt blod i årene, de kongelige siges at have blåt blod. Men sikkert er det, at Steen har både har rødt og blåt blod i årene, som TPI’s logo for han betragter TPI, som sin forening helt ind i hjertet. Den er simpelthen en del af Steen.

Tilbage i 1985 blev Steen kasserer og gruppeleder i Fodboldafdelingens Ungdomsudvalg og var det i en årrække. I 1986 blev han valgt til sekretær i Fodboldafdelingens bestyrelse og varetog denne post frem til 1988.

I 90’erne blev nogle af kræfterne lagt i Badmintonafdelingen, hvor Steen i en længere årrække var holdleder og også blev valgt til sekretær i bestyrelsen i 1996. Det varede dog kun 1 år før du blev headhuntet.

I april 1997 blev Steen valgt, som ny hovedformand i foreningen. En post han stadig varetager til UG.

Samtidigt med arbejdet for de enkelte afdelinger, har Steen været på banen for at varetage hele foreningens interesser.

Siden hal 1 blev bygget har der været pladsproblemer i TPI. Så Hal 2 var et stort ønske. Den 18. december 1989 blev ”Den selvejende institution Paarup Annekshal” stiftet. Steen var fra starten med i bestyrelsen, først som sekretær, men allerede fra 1991 som formand.

Det stopper ikke her. For i 1990 blev Folkeoplysningsloven vedtaget. Den skulle give foreningerne råderet over kommunale tilskud. Her var TPI straks på banen og i 1991 var den talkyndige revisor med til at bede Odense Kommune om at være med i et 3 årigt selvstyreforsøg. Det lykkedes. Forsøget startede 1. januar 1993 og blev gjort permanent i juni 1998. ”Selvstyret i Paarup-hallen” blev en realitet.

Succesen med både ”Den selvejende institution Paarup Annekshal” og ”Selvstyret i Paarup-hallen” kan i den grad tilskrives Steen’s store indsats.

Steen har også tidligere spillet en del badminton. Og som han selv har sagt, var det en storslået karriere.

Derudover er Steen en god rådgiver og støtte for foreningens afdelinger. Fx har han hjulpet Håndboldafdelingen med ansøgninger og projekter til 2 strandhåndboldbaner og Gymnastik med at søge fonde til et specielt gulvtæppe til konkurrencehold.

Det næste store projekt for TPI bliver ønsket om en hal 3 og flere omklædnings- og mødefaciliteter også her er Steen med i front.

Man kan roligt sige, at Steen i mange år har udført et bemærkelsesværdigt arbejde for TPI, har været med til at tegne foreningen som helhed og ikke mindst gjort TPI kendt udenfor egne rækker.

Hovedbestyrelsen har derfor besluttet at markere Steen’s 20 år jubilæum, som formand med at udnævne ham til ÆRESMEDLEM i Tarup-Paarup Idrætsforening.