Praktiske oplysninger

T- tanke- P- personlighed I – integritet

Sammen kan vi skabe en god klub Vi har på denne side, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer er man velkommen til at kontakte sin afdelingsleder eller slå et smut forbi vores hjemmeside www.tpi.dk Vi har forsøgt at prikke lidt til jer trænere, og i er selvfølgelig velkomne til at prikke igen, hvis der er nogle ting vi kan gøre bedre eller anderledes, al konstruktiv kritik er velkommen. For sammen kan vi skabe en endnu bedre klub.

Med sportslig hilsen
Tarup-Paarup Idrætsforening
Ungdomsafdelingen

Fodbold_drenge

Børneattest

Du skal inden du træner ungdomshold i TPI have en godkendt børneattest. Du bedes sende dit CPR nummer til formanden for TPI Fodbold, der søger for en ansøgning som sendes til politiet. Alle oplysninger i forbindelse med børneattesterne er fortrolige og det er kun klubbens formand som har adgang til oplysningerne. Du kan læse mere om børneattester på www.dbu.dk.

Medlemsystemer

Alle spillere og trænere er registreret i Conventus, der styrer kontingentbetaling og medlemslister.

Spillerne overføres automatisk (e-mail påkrævet) til DBU klubOffice. DBU KlubOffice styrer hvilke spillere, der kan påsættes holdkort.

Kontingent

Alle spillere i klubben skal betale kontingent for at være spilleberettiget i TPI. Som træner skal du hjælpe klubben med at sørge for at alle spillere betaler kontingent. TPI Fodbold vil ikke have fodboldspillere som ikke betaler kontingent rettidigt! Ved forsat kontingent restance efter 1. rykker, vil den pågældende spiller blive bortvist fra træning og vil ikke have mulighed for at spille kampe for TPI. Derudover vil der ske indberetning til DBU Fyn jvf. Deres love (§ 21 og § 22).

Indmeldelse

Hvis en ny spiller kommer til klubben, kan indmeldelse ske på hjemmesiden – se mere her.

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kassereren (gerne på e-mail).

Hjemmeside

Du skal holde dig orienteret om hvad der foregår i TPI på vores hjemmeside www.tpi.dk

Hver årgang har en holdhjemmeside (fx Drenge U12).

Holdkort

Skal sættes via DBU App til smartphone.

Kun spillere der har betalt kontingent kan påsættes holdkort.

Du kan læse mere om holdkort her:

http://www.dbu.dk/klubservice/it-tilbud/holdkort/faq_holdkort

http://www.screencast.com/t/u20TnrPNpxA

Omklædning

I TPI opfordrer vi alle til at bruge vores omklædningsfaciliteter. Vi mener det er vigtigt at børnene allerede tidligt begynder at opleve fællesskabet med holdkammeraterne i omklædningsrummet før og efter træning og kamp. Når børnene spiller U 11 og opefter forventer vi at de klæder om i klubben og at de går i bad efter træning. Som Træner skal du være opmærksom på hvad der foregår i omklædningrummet og du skal sørge for at omklædningsrummet efterlades i ordentlig stand. Vi opfordrer trænere til ikke at være alene med børnene i omklædningsrummet samt til ikke at klæde om sammen med børnene.

Nøgler

Når du starter som træner i TPI, får du udleveret 2 nøgler af Arne Hansen. 1 til afdelingens skuffe i mellemgangen ved vaskeriet, og 1 til omklædningsrum, trænerbox og pavillonen. Nøglerne skal afleveres tilbage når du stopper som træner i klubben. Endvidere får du en kode til låsen på afdelings boldskab.

Ændringer eller afbud til kampe/stævner

Kan man ikke stille hold til en kamp eller stævne, skal man kontakte Arne Hansen og modstander klubben. Modstanderklubben kontakter man for at få godkendelse til at flytte kampen. Arne kontakter man så han kan godkende at der er plads på banerne og i omklædningsrum og nogle til at vaske tøj. Det er også Arne der flytter kampen ved DBU. HUSK at informere cafeteriaet ved flytning/aflysning af kampe!!!

Baner og banefordeling

Du kan orientere dig om banernes beliggenhed samt om banefordeling på hjemmesiden samt på opslag ved trænerboxen. Sportsudvalget står for banefordelingen og vi vil så vidt muligt forsøge at tilgodese ønsker om træningstider.

Boldskab

Hver årgang har sit eget boldskab. Trænerne er ansvarlige for at bolde og trøjer bliver sat i skabet efter endt træning og kamp. evt. defekte bolde skal lægges i årgangens boldskab og Arne Hansen skal kontaktes så boldene kan blive udskiftes. Det antal bolde der med op på banen skal også med ned efter træningen. Det er trænerens ansvar at sørge for at det sker. Der er et fællesskab til Kegler, boldnet og koordinationsstiger. Husk kun at tage det antal du har brug for, og sæt det tilbage når du er færdig.

Dommere

Til og med U13 skal man selv finde dommer til hjemmekampe. I U14 påsætter DBUFYN dommer til Mesterrækken. U15 og opefter påsætter DBUFYN dommer til A-række og opefter. Alle andre rækker skal man selv påsætte dommer til. Der er ingen dommerliste i klubben.

Drikkedunke

Det er vigtigt at børn og unge får væske når de dyrker sport. Derfor skal du som træner opfordre børnene til at medbringe drikkedunk både til træning og kamp. Af hensyn til børnenes sundhed er det bedst at der er vand i flasken.

Fodboldskole

TPI har igennem flere år, afholdt DBU´s fodboldskole, i 2. uge af skolernes sommerferie.

Indendørssæsonen

Indendørssæsonen varer fra november til marts. TPI betaler for deltagelse i Fyens Stiftstidende og TPIs eget stævne. Skal man til andre stævner, tilmelder og betaler man selv.

Indendørsstævne

Det er muligt at tilmelde sit hold til DBU Fyns indendørsturnering. Dette gøres gennem klubben som også betaler holdgebyret. Endvidere er det muligt at tilmelde sig diverse i indendørsstævner. Indbydelserne til disse findes på www.staevner.dk eller i trænerboxen, og det holdgebyret betales selv af holdene.

Trænerboxen

Er mødested for alle trænere i TPI. I trænerboxen er der opstillet computer, printer og kopimaskine. Trænerboxen er et oplagt sted at forberede sig til træning og kamp.

Træningskampe

Kan arrangeres i TPI på grus om vinteren og på græs om sommeren efter aftale med Arne Hansen. Til udebane træningskampe skal man huske at kontakte materialeformanden med henblik på at der er tøj til kampen.

Træningsmaterialer

I boldrummet findes koordinationsstiger, kegler o. lign. Der er 3 mands mål, agilitysæt o.a. i skuret ved indgangen til bane 1 og 2. Husk at sætte tingene tilbage i de rigtige rum.

Trænermøder

I TPI vægter vi god kommunikation, som et af midlerne til en god fodboldklub. Vi forventer teammøder imellem trænerne på holdene, således planlægning af træning, opsætning af hold, beslutninger mm, tages i en tæt dialog på holdene. Trænerne deltager 2-3 gange årligt i afdelingsmøder, hvor den sportslige koordinator fra afdelingerne invitere. TPI afholder 1-2 store fællestrænermøder årligt, hvor alle relevante ledere, trænere mm er inviteret. I perioden februar-marts, invitere ungdomsformanden/sportschefen til samtaler, med henblik på at drøfte trænersammensætningen i den kommende sæson.

Turneringsplan

Turneringsplaner fremgår af www.dbu.dk/fbu Det er vigtigt at kontrollere planen jævnligt da der ofte er ændringer

Tøjvask

Tøj vaskes af klubben. Det er vigtigt at kontakte materialeformanden hvis der spilles træningskampe, ved ændringer turneringsplanen eller hvis I skal til stævner. Der er hjælpere som venter på jeres tøj efter kamp, så I skal sørge for at aflevere tøjet i vaskerummet hurtigst muligt efter kamp

Tøjpakke

Alle klubbens trænere tilbydes en individuelt sammensat tøjpakke. Indholdet i denne aftales med ungdomsformanden i forbindelse med at der underskrives kontrakt.

Uddannelse

I TPI er det vores mål at sikre at trænerne har den rette erfaring, kompetence, uddannelse og engagement for at træne de respektive aldersgrupper. Vi afholder løbende interne trænerkurser og flere trænere har deltaget DBU kurser. Trænerne i TPI deltager også på kurser arrangeret af det “fynske fodbold universitet” (DBUFYN). Du vil løbende være i dialog med din sportslige koordinator samt med sportschef og ungdomsformand vedr. dit behov for uddannelse.

TPI´s fredagstræning

Denne afvikles fredage fra primo april til medio juni, og igen fra medio august til medio oktober og er delt op i 2 grupper. Den yngste gruppe består af 1. holdene fra U9-U12, og de træner hver anden fredag. Morten Juncher er koordinator og der udover er der 2 assistenttræner og en instruktør som er forskellige fra gang til gang. Den ældste gruppe består af 1. holdene fra U13-U15, og de træner hver fredag. Mads Holm er koordinator med hjælp fra 2-3 spiller fra 1. senior, og en instruktør som er forskellig fra gang til gang. I begge brygger trænes der med fokus på tekniske færdigheder. Som træner kan du også lære en del og få ny inspiration ved at komme og se fredagstræning.

Årsfest

I efteråret afholdes der Årsfest for hele ungdomsafdelingen. Det plejer at være et godt arrangement hvor der deltager 4-500 børn og forældre og hvor årets spiller i hver årgang kåres.