De 10 Træner bud

Trænere skal sørge for

  1. At have udarbejdet et træningsprogram, børnene har krav på en forberedt træner.
  2. At al træning foregår med bold mange boldberøringer, det styrker indlæringen.
  3. At der er én bold til rådighed pr. spiller.
  4. At spilleren er i centrum, det stimulerer børnene til bl.a. at jonglere, drible og finte og dermed at øge deres boldkontrol.
  5. At der spilles på små områder, små fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold.
  6. At træningen foregår i mindre grupper, det involverer børnene. Spil ikke mere end 6-10 børn i samme spil, og brug meget gerne stationstræning.
  7. At sikre mange boldberøringer, den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder på er at have så mange boldberøringer som muligt.
  8. At forældrene har mulighed for at hjælpe til i træningen, forældrene kan være en stor hjælp i træningen, bl.a. ved at stå for et par øvelser, når der praktiseres stationstræning.
  9. At udvikle spilintelligens, ved at stille åbne spørgsmål og lade spillerne selv finde svarene på banen stimuleres børnene bedst. De skal udvikle deres sans for spil- og rumopfattelse, uden at trænere eller forældre råber løsninger til børnene i spilsituationer. En sammenligning kan tages fra klasselokalet, hvor læreren vejleder børnene i stavning, matematik mm., men selv lader dem finde løsningerne.
  10. At der er god stemning, børnene føler sig trygge i et godt miljø, hvor der er plads til masser af fejltagelser og ”vildskud”, men absolut ikke til mobning