Tilbage til Hovedafdeling

Afdød æresmedlem – mindeord

Æresmedlem i Tarup-Paarup Idrætsforening Kirsten Pedersen blev 82 år Det er med stor sorg, at Tarup-Paarup Idrætsforening har fået meddelelse om Kirsten Pedersens bortgang. Kirsten sov stille ind torsdag den 22. juni 2017 efter kort tids sygdom. Med Kirstens bortgang har foreningen mistet et særdeles aktivt og engageret medlem og…

TPI-Nyt – Ny redaktør

Stof til bladet skal sendes til Hovedsekretær Bente Pedersen på mail: bped@saxonet.dk Vigtige datoer: Nr. 4 August/september: Deadline den 20. august. Udkommer ultimo august Nr. 5 Oktober/november: Deadline den 20. oktober. Udkommer ultimo oktober Nr. 6 December: Deadline den 20. november. Udkommer ultimo november Som nævnt i blad nr. 3…

NY HOVEDFORMAND

På hovedgeneralforsamlingen den 27. april 2017 var der skifte på posten som hovedformand. Steen W. Jørgensen valgte efter 20 år som hovedformand at trække sig for at få mere tid til familen, cykelturen og de øvrige sysler.  Som ny hovedformand blev Michael Max Hansen valgt. Beretning for 2016. Planen for…

UNGDOMSPOKALEN 2017

TPI’s ungdomspokal blev traditionen tro uddelt på hovedgeneralforsamlingen, og i år gik hæderen til Alexander Bülow Svenstrup fra Badmintonafdelingen. I indstillingen hedder det bl.a.: Alexander kommer fra vores egen ungdomsafdeling og er i bedste foreningsånd ved at ”betale tilbage” fra den tid, hvor han selv har modtaget bl.a. som ungdomsspiller.…

ALBANIPOKALEN 2017

Albani-pokalen blev traditionen tro uddelt på hovedgeneralforsamlingen, og i år gik hæderen til Erik Clausen fra Motionsafdelingen. I indstillingen hedder det bl.a.: Erik har været medlem i mange år, helt fra dengang det hed Atletikafdelingen. Der deltog han i mange atletikgrene. Bl.a. gymnastik, slyngebold, længdespring og så har han taget…

GENERALFORSAMLING 2017

Der afholdes Hovedgeneralforsamling torsdag, den 27. april 2017, kl. 19.30 i Paarup-Hallen. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på Hovedgeneralforsamlingen, skal være hovedformand Steen W. Jørgensen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse. I umiddelbar forlængelse heraf afholdes ekstraordinær Hovedgeneralforsamling med dagsorden: Vedtægtsændringer.    

LOPPEMARKED 2017

TPI’s årlige loppemarked finder sted søndag, den 23. april 2017, kl. 10-14, i Paarup-hallerne.  

NYT ÆRESMEDLEM

Steen W. Jørgensen kan i 2017 fejre 20 års jubilæum, som hovedformand i Tarup-Paarup Idrætsforening. Hans virke for foreningen strækker sig imidlertid over mere end 30 år. Vi almindelige mennesker har rødt blod i årene, de kongelige siges at have blåt blod. Men sikkert er det, at Steen har både…

Fastelavn i TPI

Søndag den 26. februar 2017 kl. 10 – 13 i Paaruphallen. Billetter kan købes fra man d. 23. jan til ons d. 15. feb hos: Paaruphallens Cafeteria Anna Petra i Tarup Centret

Kontakt redaktøren

Nye kontaktoplysninger på vores redaktør af medlems-bladet TPI Nyt Kirsten Pedersen Mail: kirsten.pedersen1935@gmail.com Tlf.nr: 21 29 95 96